ΕΚΛΟΓΕΣ ΙΣΗ 2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 17ης & 18ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 (με ψήφους) 28/05/2011

αναρτήθηκε στις 28/05/2011
17-18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ι.Σ.Η.

ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ
1 ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  379
2 ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ 341
3 ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 201
4 ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ ΠΡΟΚΟΠIOΣ 194
5 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 161
6 ΚΟΧΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 159
7 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 134
8 ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  119


ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
9 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  121
10 ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  110
11 ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  99
12 ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  88


ΔΗΠΑΚ
13 ΧΟΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 36


ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ι.Σ.Η.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ


ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ
1 ΜΙΧΑΗΛΙΔH ΕΛΕΝΗ 113
2 ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Γεν.Ιατρός)   90

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
3 ΚΟΚΟΡΗ –ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 96

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ
1 ΚΥΡΛΑΚΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ 70
2 ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 59

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 94
 


ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ι.Σ.Η.

ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΧΛΑΠΟΥΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 223
 ΓΑΝΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 146
 ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 124

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
 ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Παθολόγος) 153

ΔΗΠΑΚ
 ΠΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ
 ΨΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 90
 ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 88
 ΛΑΓKΟΥΒΑΡΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 67

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 58


ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΙ Ι.Σ.Η.

ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ
1 ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 237
2 ΡΟΚΑΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 225
3 ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 162
4 ΛΥΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  102
5 ΛΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 81
6 ΜΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  80

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
7 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 153
8 ΚΑΤΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 149
9 ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 116
10 ΚΟΝΤΟΠΟΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 112

ΔΗΠΑΚ
11 ΧΟΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50
12 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 43

Αποτελέσματα αρχαιρεσιών Ι.Σ.Η. 27/05/2011

αναρτήθηκε στις 27/05/2011
17-18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)
ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19   712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ.: 2810 283385 -2810 330193, FAX : 2810 283385 
Web: www.ish.gr,   e-mail: info@ish.gr
                  
Ηράκλειο, 25/05/2011
Αριθμ. Πρωτ.: 1129

Θέμα: «Αποτελέσματα αρχαιρεσιών Ι.Σ.Η.»

Μετά την ολοκλήρωση της διενέργειας των αρχαιρεσιών του Ι.Σ.Η. που πραγματοποιήθηκαν στις 17 & 18 Απριλίου 2011 και την επικύρωση αυτών από την Περιφέρεια Κρήτης με την υπ’ αριθμό 4712/12-05-2011 απόφαση, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του στις 23/5/2011συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ι.Σ.Η. 2011-2013

Πρόεδρος:  Πασπάτης Γρηγόριος
Αντιπρόεδρος: Κοχιαδάκης Γεώργιος
Γραμματέας:  Καραντινός Γεώργιος
Ταμίας:  Γαλανάκης Ιωάννης
Μέλη:   Βαβουρανάκης Χάρης
Προκοπάκης Προκόπιος
Παπαδάκης Γεώργιος
Δετοράκης Ευστάθιος
Ανδρουλάκης Νικόλαος
Μεραμβελλιωτάκης Νικόλαος
Αβραμάκης Γεώργιος
Περυσινάκη Στυλιανή
Χόνδρος Νικόλαος

 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ι.Σ.Η.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Μιχαηλίδη Ελένη
2. Βρέντζος Γεώργιος (Γεν.Ιατρός) 
3. Κόκορη –Παπαδάκη Ελένη

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Κυρλάκη Ευρυδίκη
2. Κρασανάκη Αντιγόνη
3. Βαμβακάς Λάμπρος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟΝ Π.Ι.Σ. (Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο)

1. Καραντινός Γεώργιος
2. Ροκαδάκης Γρηγόριος 
3. Βαβουρανάκης Ιωάννης
4. Λυρώνης Γεώργιος
5. Λυδάκης Χαράλαμπος
6. Μπούλος Νικόλαος
7. Βαμβακάς Λάμπρος
8. Κατρινάκης Γεώργιος
9. Βουρβαχάκης Δημήτριος
10. Κοντοπόδης Εμμανουήλ
11. Χόνδρος Νικόλαος
12. Στυλιανού Κώστας
 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

    Πρόεδρος:       Γιαννακάκης Ανδρέας
Αντιπρόεδρος:      Τσιλιμιγκάκη Αμαλία
Τακτικά Μέλη:      
Χλαπουτάκης Κωνσταντίνος
Γανωτάκης Εμμανουήλ
Ψαρουδάκης Εμμανουήλ
Σφακιανάκη Ευαγγελία
Βρέντζος Γεώργιος (Παθολόγος)
Περάκης Κωνσταντίνος

Αναπληρωμ/κά Μέλη:  
Ψαράκης Ευάγγελος
Χαιρέτης Ιωάννης
Λαγκουβάρδος Πέτρος
Χριστοφορίδης Ιωάννης
Κοκκινάκης Θεοφάνης


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 2011 29/04/2011

αναρτήθηκε στις 29/04/2011
17-18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)
ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19   712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ.: 2810 283385 -2810 330193, FAX : 2810 283385 
Web:
www.ish.gr,   e-mail: info@ish.gr

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 17ης & 18ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ι.Σ.Η. 
 ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ
   1  ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
   2  ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
   3  ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
   4  ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ ΠΡΟΚΟΠIOΣ
   5  ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
   6  ΚΟΧΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
   7  ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
   8  ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
 
 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
   9  ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 10  ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 11  ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 12  ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 
 ΔΗΠΑΚ
  13  ΧΟΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 
 ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ι.Σ.Η.
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ
  1  ΜΙΧΑΗΛΙΔH ΕΛΕΝΗ
  2  ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Γεν.Ιατρός)
 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
  3  ΚΟΚΟΡΗ –ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
 
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ
  1  ΚΥΡΛΑΚΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ
  2  ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
  3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
 
 ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ι.Σ.Η.
ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:  ΧΛΑΠΟΥΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                                 ΓΑΝΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
                                ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ               
                                 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
                                 ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Παθολόγος)
 ΔΗΠΑΚ
                                 ΠΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
 ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ
                                 ΨΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
                                 ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
                                 ΛΑΓKΟΥΒΑΡΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
                                 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
                                 KΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
 
ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΙ Ι.Σ.Η.
ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ
  1  ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  2  ΡΟΚΑΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
  3  ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  4  ΛΥΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  5  ΛΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
  6  ΜΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
  7  ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
  8  ΚΑΤΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  9  ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10  ΚΟΝΤΟΠΟΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΠΑΚ
11  ΧΟΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12  ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 17ης & 18ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 - Δ.Σ. Ι.Σ.Η. 20/04/2011

αναρτήθηκε στις 20/04/2011
17-18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 17ης & 18ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 - Δ.Σ. Ι.Σ.Η.

ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ι.Σ.Η.

ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ

 1

 ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 379

 2

 ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ

 341

 3

 ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 201

 4

 ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ ΠΡΟΚΟΠIOΣ

 194

 5

 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 161

 6

 ΚΟΧΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 159

 7

 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 134

 8

 ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

 119

 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

 9

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

121 

 10

ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

110 

 11

ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

99 

 12

ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

88 

ΔΗΠΑΚ     

 13

 ΧΟΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 36


 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 17-18/4/2011 18/04/2011

αναρτήθηκε στις 18/04/2011
17-18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 17-18/4/2011
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 
 
Δικαίωμα Ψήφου
Ψήφισαν
Έγκυρα
1.491
1.064
1030
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
 
Α/Α
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
ΨΗΦΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ %
1
ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ
643
62,40
2
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
288
27,96
3
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
83
8,05
 

Κείμενα θέσεων από τους υποψήφιους συνδυασμούς στις εκλογές του 2008 05/05/2008

αναρτήθηκε στις 05/05/2008
20-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008

Κείμενα θέσεων και απόψεων από τους τρεις υποψήφιους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές του ΙΣΗ. Τα κείμενα αυτά είχαν αποσταλλεί μέσω e-mail στα μέλη του ΙΣΗ.

Σχετικό αρχείο: ZIP

Υποψήφιοι Συνδυασμοί για τις Εκλογές του ΙΣΗ 26/03/2008

αναρτήθηκε στις 26/03/2008
20-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008

 Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου : 20 και 21 Απριλίου 2008  

Εχουν κατατεθεί τρεις (3) υποψήφιοι συνδυασμοί για τις εκλογές του Ι.Σ.Η. (20 και 21 Απριλίου 2008).

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ

 Σχετικό αρχείο: PDF  

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι ιατροί έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο μέχρι την Παρασκευή 4 Απριλίου 2008.
 

 

Τελικοί Εκλεγέντες στις Αρχιερεσίες 2008 με Ψήφους 24/04/2008

αναρτήθηκε στις 24/04/2008
20-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟΝ Π.Ι.Σ. ΚΑΙ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Σχετικό αρχείο: PDF

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ 13 ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ:

1.ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ
Έλαβαν 669 ψήφους ήτοι ποσοστό 67,64% ΄Έδρες 9   

1. Πασπάτης Γρηγόριος  446
2. Βαβουρανάκης Χάρης 382
3. Προκοπάκης Προκόπιος 254
4. Κοχιαδάκης Γεώργιος 214
5. Καρακώστας Ευθύμιος  181
6. Γαλανάκης Ιωάννης    179
7. Παπαδάκης Γεώργιος   139
8. Πομποδάκης Κωνσταντίνος 113
9. Μπασιούρη Χριστίνα  108

2. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ
Έλαβαν: 273  ήτοι ποσοστό 27,60% ΄Έδρες 4

10. Βρέντζος Γεώργιος 107
11. Παχάκης Ιωάννης  104
12. Κοντοπόδης Εμμανουήλ 92
13. Μεραμβελλιωτάκης Νικόλαος 77

       ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Τακτικά Μέλη
:

1.ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ

1. Αθουσάκης Ευάγγελος 117 
2. Βρέντζος Γεώργιος (Γενικός Ιατρός) 114

2. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ
       3.Φανουριάκης Χαράλαμπος  99

Αναπληρωματικά Μέλη αντίστοιχα:
1. Κυρλάκη Ευρυδίκη 127  
2. Τριγύρης Εμμανουήλ 85 
  
3.Καραμπουρνιώτη Ευαγγελία 39 
                

 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟΝ Π.Ι.Σ.

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ 12 ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ:

1. ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ
Έλαβαν:  588    ήτοι ποσοστό:59,04% Έδρες 7

1. Ροκαδάκης Γρηγόριος  251
2. Καραντινός Γεώργιος  250
3. Βαβουρανάκης Ιωάννης 197
4. Παπαμαστοράκης Γεώργιος  189  
5. Νικολαϊδης Γεώργιος  136
6. Κεφαλογιάννης Γεώργιος 127
7. Ζαρωνάκης Ιωάννης  108

2. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ
Έλαβαν:   342    ήτοι ποσοστό: 34,34% Έδρες 4

8. Αβραμάκης Γεώργιος 125
9. Λαμπρογιαννάκης Εμμανουήλ 111  
10. Βαμβακάς Λάμπρος  104
11. Βουρβαχάκης Δημήτριος 102

3. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Έλαβαν:    64    ήτοι ποσοστό: 6,43% Έδρα 1

12. Στυλιανού Κώστας  25


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ 6 ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ:


1. ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΉ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ
   Έλαβαν: 539      ήτοι ποσοστό 59,49% Έδρες 4
Πρόεδρος: Αλεγκάκης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Τσιλιμιγκάκη Αμαλία
Τακτικά Μέλη:
1. Γανωτάκης Εμμανουήλ 173
2. Χλαπουτάκης Κωνσταντίνος 153
3. Ψαρουδάκης Εμμ.     119   
4. Φραγκάκης Δημήτριος 99

2. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ
Έλαβαν:  367      ήτοι ποσοστό : 40.51% Έδρες 2

5. Περυσινάκη Στυλιανή 134
6. Παππάς Άγγελος   111

Αναπληρωματικά Μέλη:
1. ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΉ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ Έδρες 4

        1. Χαιρέτης Ιωάννης 90
        2.Ψαράκης Ευάγγελος 88
        3.Βουλγαράκης Κωνσταντίνος 79
        4. Κουρούπης Αντώνης 76

2. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Έδρες 2

       5.Βαμβακάς Λάμπρος 114
       6.Λουμπάκης Πολυχρόνης 96
   

Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου 01/12/2005

αναρτήθηκε στις 01/12/2005
8-9 ΜΑΪΟΥ 2005

ΕΚΛΟΓΕΣ 2005

Απόσπασμα από το Πρακτικό Διαλογής 64/9/5/2005 Αρχαιρεσιών Ι.Σ. Ηρακλείου

Αφού τελείωσε η ψηφοφορία περί ώρα 8.00΄μ.μ. αποσφραγίζονται οι ψηφοδόχοι και αρχίζει η καταμέτρηση-διαλογή των ψηφοδελτίων.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εψήφισαν (1011) από τους έχοντες δικαίωμα ψήφου (1289)
Ευρέθησαν (1011) φάκελοι Διοικητικού Συμβουλίου-Ε.Επιτροπής . Εξ αυτών (967 ) έγκυρα, (17) λευκά και (27) άκυρα ψηφοδέλτια.

Έλαβαν:

1.-«ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ».
Έλαβαν 608 ψήφους ήτοι ποσοστό 63% ΄Εδρες 8

2.-«ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ  ΓΙΑΤΡΩΝ»
Έλαβαν: 330 ήτοι ποσοστό:34% Έδρες 4
Εκλέγονται οι τέσσερις (4) πλειοψηφίσαντες

3.-«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ»
Έλαβαν: 29  ήτοι ποσοστό 3% Έδρα 1

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟΝ Π.Ι.Σ.
Εψήφισαν (1010) Έγκυρα  (957) Άκυρα (27) Λευκά (26).

1. «ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ»
Έλαβαν: 593 ήτοι ποσοστό:62%
Εκλέγονται οι έξι (6) πλειοψηφίσαντες.

2. «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ  ΓΙΑΤΡΩΝ»
Έλαβαν: 308 ήτοι ποσοστό: 32%
Εκλέγονται οι τρείς (3) πλειοψηφίσαντες.

3.-«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ»
Έλαβαν: 56 ήτοι ποσοστό: 6%
Εκλέγεται ένας (1) ο πλειοψηφίσας.

 


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:
Ευρέθησαν (1010) ψηφοδέλτια. Έγκυρα 915.Άκυρα 28.Λευκά 67.

1. «ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΉ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ»
Έλαβαν: 525 ήτοι ποσοστό 57,38%

2.-«ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ  ΓΙΑΤΡΩΝ»
Έλαβαν: 390 ήτοι ποσοστό : 42.62%

28/05/2024 01:06:07