Ιστορικό Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου 01/12/2005

αναρτήθηκε στις 01/12/2005

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, ιδρύθηκε όπως και οι άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας το 1923. Τον πρώτο του πυρήνα αποτέλεσαν τα επιζώντα μέλη της Ιατρικής Εταιρείας Ηρακλείου, που είχε ιδρυθεί το 1904. Πολλά από αυτά, είχαν παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στις τελευταίες Κρητικές Επαναστάσεις καθώς και στην οργάνωση και λειτουργία της Κρητικής Πολιτείας. Διακρίθηκαν επίσης στο Μακεδονικό Αγώνα, στους Βαλκανικούς πολέμους, στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και στη ζωή του τόπου, όπως και τα μεταγενέστερα μέλη του Συλλόγου.

Πρώτος Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, υπήρξε ο Γρηγόριος Καμπάνης [1869 – 1936 ], άνθρωπος με σημαντική γενική παιδεία και πλούσια επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα. Η υπηρεσία του ως Αστυάτρου Χανίων και Ηρακλείου επί Κρητικής Πολιτείας, άφησε εποχή. Πρώτος γ. γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, υπήρξε ο γιατρός Κων. Καρυωτάκης [ 1896 – 1980 ], με πλούσια επίσης επιστημονική, εθνική και κοινωνική δραστηριότητα.

Μετά την Μικρασιατική καταστροφή του 1922, ικανός αριθμός ομογενών γιατρών εγκαταστάθηκε στο Ηράκλειο, άλλοι για κάποιο διάστημα και πολλοί εξ αυτών οριστικά. Περί το 1925, ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου αριθμούσε 125 μέλη, το 1980 είχαν αυξηθεί σε 310 και σήμερα [ 2023 ] αριθμεί 2456 ενεργά μέλη, κατέχοντας την 4η θέση μεταξύ των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας από απόψεως αριθμού μελών.

Πολλοί γιατροί του Ηρακλείου και ευρύτερα της Κρήτης, διακρίθηκαν επίσης στην Εθνική Αντίσταση και κατέλειπαν μνήμη αγαθή.

Η σημερινή σύνθεση του δυναμικού του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, παρουσιάζει πρωτόγνωρο πλήθος και ποικιλία ιδιοτήτων, ειδικοτήτων και προελεύσεων. Μέλη του είναι, η πολυάριθμη ομάδα των γιατρών του ΕΣΥ, των Πανεπιστημιακών, των γιατρών των Ασφαλιστικών Οργανισμών και των ελεύθερων επαγγελματιών, δηλ. ομάδων των οποίων τα συμφέροντα διαφέρουν και που ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου καλείται να αντιμετωπίσει ισοτίμως.

 

Ηράκλειο, Δεκέμβριος 2005

Μανώλης Ε. Δετοράκης

Ιατρός Ακτινολόγος

14/07/2024 01:52:23