ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ 31/01/2023

αναρτήθηκε στις 31/01/2023

Ηράκλειο, 10/11/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. Ι.Σ.Η. ΣΕ ΣΩΜΑ»

Μετά την επικύρωση των αρχαιρεσιών του Ι.Σ.Η. της 16ης & 17ης Οκτωβρίου 2022, με την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 8897/2-11-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου κατά την 1η συνεδρίασή του στις 9/11/2022 συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

ds_isi

 

O Πρόεδρος 

Αλέξανδρος Π. Πατριανάκος

Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμμ. Λαθουράκης

 

18/06/2024 05:34:31