ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΩΝ ΙΣΗ 2024 22/12/2023

αναρτήθηκε στις 22/12/2023

Ηράκλειο, 22/12/2023

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, στη συνεδρίασή του στις 22/11/2023 αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση της συνδρομής για το 2024 κατά 8,78 ευρώ στα πλαίσια της εύρυθμής λειτουργίας του συλλόγου, ενώ θα συνεχίσει για ακόμα μια χρονιά τη μείωση της ετήσιας συνδρομής κατά 10% σε όσους ιατρούς εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις το πρώτο δίμηνο του έτους

Η ετησία αυτή συμμετοχή είναι θεμελιώδους σημασίας για την κάλυψη βασικών αναγκών του συλλόγου δεδομένου ότι οι Ιατρικοί Σύλλογοι δεν χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή από άλλες πηγές και στηρίζονται στις ετήσιες εισφορές των μελών τους και μόνο. 

Σας επισημαίνουμε επίσης ότι από το ποσό που πληρώνετε 20¤ καταβάλλονται (όπως ορίζει ο Νόμος) στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. 

Η τελική τιμή της συνδρομής για το πρώτο δίμηνο του 2024 διαμορφώνεται στο ποσό των 61,16 ¤ ενώ από 1 Μαρτίου 2024 το ποσό θα ανέρχεται στο ποσό των 65,00¤ έως τέλος του Φεβρουαρίου 2025. 

Έκτοτε στην συνδρομή θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες προσαυξήσεις.

Προσοχή!! Η καταβολή της συνδρομής για το έτος 2024 ξεκινάει από την 1/1/2024.

Οι Τρόποι εξόφλησης της συνδρομής έχουν ως εξής:

1. Στα γραφεία του Συλλόγου (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 - 14:00) με μετρητά και με κάρτα (Τερματικό αποδοχής καρτών - POS).
2. Ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του συλλόγου (www.ish.gr) με τη χρήση κάρτας.
3. Μέσω τραπεζικής κατάθεσης στέλνοντάς μας ηλεκτρονικά στην ηλ. διεύθυνση του Ι.Σ.Η.
(info@ish.gr ) το αποδεικτικό κατάθεσης στο οποίο θα αναγράφονται πάνω τα προσωπικά σας στοιχεία αλλιώς η πληρωμή δεν ταυτοποιείται.

  • Στην τράπεζα EUROBANK στα εξής στοιχεία:

Αριθμ.λογαριασμού:0026-0276-20-0201151891,IBAN:GR8902602760000200201151891

  • Στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ στα εξής στοιχεία:

Αριθμ. λογαριασμού: 6156141541848, IBAN: GR 0901711560006156141541848

 

Ο Πρόεδρος 

Αλέξανδρος Π. Πατριανάκος                                             

Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμμ. Λαθουράκης

Ο Ταμίας
Δημήτριος Ν. Ξυδάκης

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΣΗ 2024 17/01/2024

αναρτήθηκε στις 17/01/2024

Ηράκλειο, 15/01/2024

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΣΗ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 2024

Σύμφωνα με το άρθρο 293, παρ. 2α και άρθρο 315,παρ. 1 & 2 του Ν. 4512/2018 οι ιατροί που ανήκουν στο Ειδικό Μητρώο υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιας εισφοράς η οποία σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου έχει οριστεί στα 200¤. Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που διέπει την λειτουργία των Ιατρικών Συλλόγων η εξόφληση γίνεται μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους ενώ από 01/03/2025 θα επιβάλλονται οι νόμιμες προσαυξήσεις.

Οι Τρόποι εξόφλησης της συνδρομής έχουν ως εξής:

1. Στα γραφεία του Συλλόγου (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 - 14:00) με μετρητά και με κάρτα (Τερματικό αποδοχής καρτών - POS).

2. Ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του συλλόγου (www.ish.gr) με τη χρήση κάρτας.

3. Μέσω τραπεζικής κατάθεσης στους παρακάτω λογαριασμούς, στέλνοντάς μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ι.Σ.Η.: info@ish.gr το αποδεικτικό κατάθεσης στο οποίο θα αναγράφονται πάνω τα προσωπικά σας στοιχεία έτσι ώστε η πληρωμή να μπορεί να τακτοποιηθεί.

  • Στην τράπεζα EUROBANK στα εξής στοιχεία:
    Αριθμ.λογαριασμού:0026-0276-20-0201151891,IBAN:GR8902602760000200201151891
  • Στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ στα εξής στοιχεία:
    Αριθμ. λογαριασμού: 6156141541848, IBAN: GR 0901711560006156141541848

Σας επισημαίνουμε επίσης ότι:

  • Η πληρωμή της ετήσιας εισφοράς από τα μέλη του ειδικού μητρώου είναι υποχρεωτική.
  • Από το ποσό που πληρώνετε 20¤ καταβάλλονται (όπως ορίζει ο Νόμος) στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

 

Ο Πρόεδρος

Αλέξανδρος Π. Πατριανάκος

Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμμ. Λαθουράκης

Ο Ταμίας

Δημήτριος Ν. Ξυδάκης

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΣΗ 2024 17/01/2024

αναρτήθηκε στις 17/01/2024

Ηράκλειο, 15/01/2024

ΠΡΟΣ:

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εταιρειών Ι.Σ.Η.

Υπόψη Νομίμου Εκπροσώπου

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον νόμο 4512/2018, άρθρο 295: “οι Ιατρικοί Σύλλογοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν Μητρώο Εταιρειών που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες και Μητρώο Ιδιωτικών Κλινικών. Οι εταιρείες αυτές υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιας εισφοράς προς τον Ιατρικό Σύλλογο και αναλογικά προς τον Π.Ι.Σ., ανάλογα με τον αριθμό των ιατρών που απασχολούν. Η εισφορά αυτή ορίζεται από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο ενώ η παράλειψη εγγραφής κλινικής ή εταιρείας παροχής ιατρικών υπηρεσιών στα Ειδικά Μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου επισύρει ποινή προστίμου χιλίων (1.000) έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ που εισπράττονται από τον Ι.Σ. κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.”

Προς εφαρμογή των παραπάνω ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. στις 16/11/2022 όρισε την εισφορά των ιατρικών εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στα Μητρώα Εταιρειών του Ι.Σ.Η. στο ποσό των 40¤ ανά ιατρό που απασχολεί η κάθε εταιρεία (+10% υπέρ Π.Ι.Σ). Η εισφορά καταβάλλεται το αργότερο μέχρι τις 28/02/2025 ενώ από 01/03/2025 θα επιβληθούν οι νόμιμες προσαυξήσεις.

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε με επιστολή σας, δια του Νομίμου Εκπροσώπου σας, για τον αριθμό των ιατρών που απασχολεί η ιατρική εταιρεία σας για το 2024 καθΆ οιονδήποτε τρόπο (μισθωτούς, σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, σύμβαση εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας, με μπλοκάκι κ.λπ.) καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα αυτών. Στη συνέχεια, από την Γραμματεία του Ι.Σ.Η., θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσό που πρέπει να καταβάλλετε.

Οι εταιρείες που έχουν ήδη τακτοποιήσει τις οφειλές τους, για το έτος 2024, προς το σύλλογο, παρακαλούμε όπως αγνοήσουν το παρόν κείμενο.

 

Ο Πρόεδρος 

Αλέξανδρος Π. Πατριανάκος

Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμμ. Λαθουράκης

Ο Ταμίας

Δημήτριος Ν. Ξυδάκης

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ 11/01/2023

αναρτήθηκε στις 11/01/2023

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΗ (Πατήστε ΕΔΩ)

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ)

18/06/2024 06:09:24