ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

Ενημέρωση Διεύθυνσης Μεταφορών


Για να δείτε την ενημέρωση διεύθυνσης μεταφορών πατήστε εδώ 

Για να δείτε την ενημέρωση ιατρων πατήστε εδώ 

 

Νομοθεσία- Έντυπα 

 

Σας στέλνουμε τα νέα πιστοποιητικά υγείας που χορηγούνται από 20/12/2021.Διευκρινίζουμε ότι τα ψηφιακά πιστοποιητικά  θα  εκδίδονται όταν οι οδηγοί θα σας προσκομίζουν τον τετραψήφιο κωδικό pin και μόνο όταν γίνεται ηλεκτρονικά η ανανέωση άδειας οδήγησης.

Επίσης σας διαβιβάζουμε την αρ.368980/21-12-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών καθώς και τη νέα άτυπη κωδικοποίηση του Π.Δ.51/2012. για ενημέρωσή σας.

Αυτά που σας αφορούν στο Π.Δ.51 είναι στις σελίδες 22-28 και στις 48-92. 

Παρακαλείστε να μην επισυνάπτεται τις αποδείξεις παροχής Υπηρεσιών που εκδίδεται για τους υποψήφιους οδηγούς και οδηγούς διότι δεν απαιτούνται.

Είμαστε στη διάθεση οποιουδήποτε ιατρού επιθυμεί την εξέταση υποψηφίου οδηγού και οδηγού για περισσότερες διευκρινήσεις.

 

Για να δείτε το πιστοποιητικό υγείας οφθαλμιάτρου πατήστε εδώ 

Για να δείτε το πιστοποιητικό υγείας παθολόγου πατήστε εδώ 

Για να δείτε το προεδρικό έγγραφο πατήστε εδώ 

Για να δείτε το έγγραφο της Εφημεριδας της Κυβερνήσεως πατήστε εδώ 

Για να δείτε το ενιαίο έντυπο ενημέρωσης πατήστε εδώ 

Για να δείτε το ενιαίο έντυπο ενημέρωσης ΦΕΚ πατήστε εδώ 

Για να δείτε το ενιαίο έντυπο εμισθωμένων πατήστε εδώ 

Για να δείτε το ενιαίο έντυπο εκμισθωμένου παθολόγου πατήστε εδώ  

Για να δείτε το ενιαίο έντυπο εκμισθωμένου οφθαλμιάτρου πατήστε εδώ 

Για να δείτε την τροποποίηση του πιστοποιητικού υγείας πατήστε εδώ 

Για να δείτε το ιατρικό πιστοποιητικό παθολόγου πατήστε εδώ

Για να δείτε το ιατρικό πιστοποιητικό οφθαλμιάτρου πατήστε εδώ

Για να δείτε την Διαπιστωτική Πράξη πατήστε εδώ 

 

Σύντομες οδηγίες 

 

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ 

Νομοθεσία για διάφορα θέματα

Π.Δ. 84/2001 Ίδρυση και λειτουργία Π.Φ.Υ.

NOMOΣ ΥΠΆ ΑΡΙΘ. 3846 Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.

Ν.3754/11-3-2009 Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών Ιατρών του ΕΣΥ - ΦΕΚ 43Α/11-3-09

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ - ΦΕΚ 681/Β'/13-04-2009

Καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρεία

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΟΥ

Δικαιώματα μητρότητας ειδικευόμενης ιατρού

Ισοτιμία Ιατρικών Πιστοποιητικών

Oδηγίες Συνταγογράφησης

Επικαιροποιημένος καταλογος ΜΗ Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων

Κατάλογος Φαρμάκων Του Ν.1729/1987 Περί Καταπολέμησης Της Διάδοσης Των Ναρκωτικών

ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ - ΝΟΜΟΣ 3459/2006

ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 148/2007

Διαδικασία αδειοδότησης μηχανημάτων ακτινοβολίας

Πρωτόκολλα Ελέγχου Ακτινολογικών Εργαστηρίων

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Ν.3144/2003 ΙΑΤΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ν.3850/2010 ΙΑΤΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ "

Ν.3919/2011 Απελευθέρωση ιατρικού επαγγέλματος

ΦΕΚ 3100/30.12.2011: Προτεινόμενος Πίνακας Τιμών Ιατρικών Πράξεων

ΦΕΚ 2580/7.11.2011: Συμπλήρωση επικαιροποιημένου καταλόγου μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)

25/06/2024 09:38:20