ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 04/05/2012

αναρτήθηκε στις 04/05/2012

ΙΑΤΡΕΙΑ

 

Δικαιολογητικά

 

Έντυπα

 

Νομοθεσία

 

 

ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

  

 Δικαιολογητικά

 

Έντυπα

 

 

Νομοθεσία

 

 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 

Δικαιολογητικά 

 

Έντυπα

 

Νομοθεσία

 

 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ 09/06/2011

αναρτήθηκε στις 09/06/2011

ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(απαραίτητη η υποβολή της στον ΙΣΗ τουλάχιστον 1 φορά ετησίως  κατά την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής και σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των στοιχείων του ιατρού εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα μεταβολής -  Ν.4512/2018, Άρθρο 296)

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

 

28/05/2024 01:59:38