ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥΣ 09/05/2024

αναρτήθηκε στις 09/05/2024

ish_logo

Ηράκλειο, 09/05/2024

Αρ. Πρωτ.: 1062

 

Προς:

  • κ. Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας

Κοιν/ση:

  • κ. Αθανάσιο Εξαδάκτυλο, Πρόεδρο Π.Ι.Σ.
  • Ιατρικοί Σύλλογοι χώρας
  • Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

 

Θέμα: «Επέκταση της δυνατότητας συνταγογράφησης σκιαγραφικών σκευασμάτων από Καρδιολόγους».


Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 9515/26-4-2024 απόφασής σας, τίθεται σε ισχύ η συνταγογράφηση των σκιαγραφικών σκευασμάτων από 01/05/2024 μόνο από Ακτινοδιαγνώστες.

Στην ειδικότητα της Καρδιολογίας γίνονται εξετάσεις που διενεργούνται μόνον από Καρδιολόγους όπως η δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία (stress echo), όπου μάλιστα διενεργείται μετά από 6μηνη μετεκπαίδευση των Καρδιολόγων και κατόπιν έγκρισης του ΚΕΣΥ. Για την διενέργειά της επιβάλλεται η χρήση σκιαγραφικών σκευασμάτων όπως το Sonovue και το Optison, χωρίς τα οποία καθίσταται επισφαλής η διενέργεια της εξέτασης. Πρέπει δε να τονισθεί ότι η χρήση αυτών των σκιαγραφικών, με βάση τις διεθνείς οδηγίες, πραγματοποιείται και στις ηχωκαρδιογραφικές μελέτες ηρεμίας, αν δεν απεικονίζονται επαρκώς περισσότερα των 2 μυοκαρδιακων τμημάτων. Επίσης σκιαγραφικά σκευάσματα χρησιμοποιούνται στο αιμοδυναμικό εργαστήριο για την πραγματοποίηση στεφανιογραφίας και αγγειοπλαστικών.

Δεδομένων των ανωτέρω, και της κρισιμότητας των καρδιολογικών εξετάσεων που διενεργούνται με την χρήση των προαναφερόμενων σκιαγραφικών, παρακαλούμε όπως εξαιρεθούν από την απόφαση αυτή οι Καρδιολόγοι, ώστε να έχουν την δυνατότητα συνταγογράφησης των ανωτέρω σκευασμάτων.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

 

Ο Πρόεδρος 

Αλέξανδρος Π. Πατριανάκος

Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμμ. Λαθουράκης

28/05/2024 01:04:41