ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΟΠΥΥ 01/05/2024

αναρτήθηκε στις 01/05/2024

Ηράκλειο, 01/05/2024

ΠΡΟΣ:

  • Εργαστηριακούς Ιατρούς Νομού Ηρακλείου
  • Διαγνωστικά Κέντρα Νομού Ηρακλείου
  • Ιατροί συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εργαστηριακοί ιατροί καθώς και Υπεύθυνοι Εργαστηρίων των Διαγνωστικών Κέντρων,

Ο Ι.Σ.Η. δεσμεύτηκε να διερευνήσει το ενδεχόμενο σύναψης συλλογικής σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Στα πλαίσια αυτά σας ζητάμε να εξουσιοδοτήσετε τον Ι.Σ.Η. προκειμένου να καταρτίσει το προσχέδιο της σύμβασης, προτού κατατεθεί προς διαβούλευση στον Π.Ι.Σ. και στους άλλους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας.

Θεωρώντας ότι η σύναψη συλλογικής σύμβασης είναι μονόδρομος και μοναδική λύση του προβλήματος, αντιλαμβανόμενοι την απροθυμία του Υπουργείου Υγείας για κατάργηση του clawback και του rebate, παρακαλούμε όπως υποβάλλετε ηλεκτρονικά την εξουσιοδότηση στον Ι.Σ.Η.

Για το λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί δύο διαφορετικοί σύνδεσμοι αυτόματης συμπλήρωσης της δήλωσης - εξουσιοδότησής σας, για ιατρούς (Φυσικά πρόσωπα) και για εταιρείες (Νομικά πρόσωπα).

Εξουσιοδότηση ιατρού (Φυσικού προσώπου): https://forms.gle/RVPvaH7spe5LeFLS6 

Εξουσιοδότηση εταιρειών (Νομικού προσώπου): https://forms.gle/bz6nsuAEjTP877kd9

 

Περιμένουμε την συμμετοχή σας προκειμένου να επιτύχουμε το σκοπό μας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΘΟΥΡΑΚΗΣ

 

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

28/05/2024 02:16:47