ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ 02/04/2024

αναρτήθηκε στις 02/04/2024

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

Ονομάζομαι Αικατερίνη Σταματίου και είμαι ιατρός στην Γερμανία. Στα πλαίσια επιστημονικής έρευνας για τη διπλωματική εργασία μου στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, με θέμα ''Στάσεις και γνώσεις επαγγελματιών υγείας σχετικά με το μητρικό θηλασμό'', θα επιθυμούσα αν υπάρχει η δυνατότητα να αποστείλετε το ερωτηματολόγιο μου στα email των παιδιάτρων, νεογνολόγων και γυναικολόγων του Ιατρικού Συλλόγου σας.

Η έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση της επάρκειας των γνώσεων και της ικανότητας προώθησης του μητρικού θηλασμού από επαγγελματίες υγείας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Το link για το ερωτηματολόγιο είναι https://forms.gle/Qt9VBvpiYbQo9wsB7

13/04/2024 12:56:10