ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ ΙΣΗ 2024 01/03/2024

αναρτήθηκε στις 01/03/2024

Ηράκλειο, 28/02/2024

Αριθ. Πρωτ.: 451

ΠΡΟΣKΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

 


Αγαπητοί Συνάδελφοι,


σας καλούμε στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Ι.Σ.Η. την Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024 και ώρα 19:00.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

  1. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου 2023
  2. Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2023
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής οικ. έτους 2023
  4. Προϋπολογισμός οικ. έτους 2024

Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4512/2018, άρθρο 301, παρ. 3 (ΦΕΚ 5/τ. Α’/17-01-2018) η συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη μέρα και ώρα 19:00 με τον ίδιο τρόπο. Σε περίπτωση νέας αναβολής λόγω ελλείψεως απαρτίας, η συνέλευση θα γίνει οριστικά την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024, και ώρα 19:00, στην αίθουσα του Συλλόγου, οδός Κριτοβουλίδου 19 με δυνατότητα συμμετοχής είτε δια ζώσης, στην αίθουσα του Συλλόγου, οδός Κριτοβουλίδου 19, είτε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom ακολουθώντας τον εξής σύνδεσμο εισόδου:

https://us06web.zoom.us/j/82087084976

Λόγω του μεγάλου αριθμού μελών του Ι.Σ.Η. είναι σίγουρο ότι

η Συνέλευση θα διεξαχθεί την 

Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2024 και ώρα 19:00.

 


Ο Πρόεδρος 

Αλέξανδρος Π. Πατριανάκος

Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμμ. Λαθουράκης

13/04/2024 01:49:15