ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ- ΗΔΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ OTP ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ 29/02/2024

αναρτήθηκε στις 29/02/2024

Ηράκλειο, 29/02/2024

Αρ. Πρωτ.: 453

Προς:

  • κ. Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας
  • κα Νίκη Τσούμα, Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλο Η.Δ.Ι.Κ.Α.


Κοιν/ση:

  • κ. Αθανάσιο Εξαδάκτυλο, Πρόεδρο Π.Ι.Σ.

 

Θέμα: «Εισαγωγή OTP σε κάθε προσπάθεια αλλαγής προσωπικού ιατρού».


Κύριε Υπουργέ, κυρία Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 849/5-5-2023 προηγούμενης επιστολής μας, περί παραβίασης προσωπικών δεδομένων κατά την χρήση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και είσοδο στο ιστορικό του ασθενούς, επανερχόμαστε θέτοντας ένα επιπλέον θέμα που χρήζει μεταρρύθμισης.

Έχουν αναφερθεί, από ιατρούς μέλη μας, περιστατικά αλλαγής προσωπικού ιατρού χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη και συγκατάθεση του ασθενούς.

Προκειμένου λοιπόν να προστατευτούν όλοι, ιατροί και ασθενείς, και να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά, προτείνουμε την επέκταση της πρότασής μας για εισαγωγή μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού (OTP) που θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον ασθενή και σε κάθε προσπάθεια αλλαγής του προσωπικού ιατρού.

Ευελπιστούμε στις άμεσες ενέργειές σας.

 

Ο Πρόεδρος 

Αλέξανδρος Π. Πατριανάκος

Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμμ. Λαθουράκης

13/04/2024 01:49:49