ΨΗΦΙΣΜΑ ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗ ΑΣΒΕΣΤΑ ΜΑΛΒΙΝΑΣ 07/02/2024

αναρτήθηκε στις 07/02/2024

Ηράκλειο, 07/02/2024

ΨΗΦΙΣΜΑ

 

Το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, μόλις πληροφορήθηκε τον αιφνίδιο θάνατο της ιατρού

ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗ ΑΣΒΕΣΤΑ ΜΑΛΒΙΝΑΣ

 

συνεκλήθη εκτάκτως και αποφάσισε:

  1. Να κατατεθεί στη μνήμη της, αντί στεφάνου, το ποσό των 100 €, στον Λογαριασμό Αλληλεγγύης
    Ιατρών.
  2. Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια στην οικογένειά της.
  3. Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ι.Σ.Η.

 

Ο Πρόεδρος 

Αλέξανδρος Π. Πατριανάκος

Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμμ. Λαθουράκης

05/03/2024 04:35:24