ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΣ ΚΡΗΤΗΣ 15/09/2023

αναρτήθηκε στις 15/09/2023

Ηράκλειο, 15/9/2023

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι.Σ. ΚΡΗΤΗΣ

Οι Ιατρικοί Σύλλογοι Κρήτης, με γνώμονα τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, του κύρους του ιατρού και της ορθής ιατρικής πρακτικής, προκαλέσαμε και συμμετείχαμε σε σύσκεψη με τη Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας και τους Διοικητές των Νοσοκομείων της Κρήτης. Στην σύσκεψη αυτή θέσαμε βραχυπροθέσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους.

Θέτοντας ως αδιαπραγμάτευτη αρχή ότι καμία κλινική δεν πρέπει να κλείσει, αλλά και ότι είμαστε ενάντια σε κάθε μορφής «εντέλλεσθε», αποστείλαμε Πανελλήνια Πρόσκληση Ενδιαφέροντος με αποτέλεσμα την αποδοχή, εκ μέρους ενός εξαίρετου συναδέλφου Παθολόγου, και την οικειοθελή βραχυπρόθεσμη μετακίνησή του για 1 μήνα στο Νοσοκομείου Ρεθύμνου. Αυτό, ωστόσο, δεν αποτελεί αντιμετώπιση του προβλήματος.
Ένα μήνα μετά τη συνάντηση, και ενώ τα προβλήματα του Ε.Σ.Υ. στην Κρήτη διογκώνονται,
αναμένουμε τις επόμενες ενέργειες του Υπουργείου.

Από τις μεσοπρόθεσμες προτάσεις μας για αποσυμφόρηση της κατάστασης, όπως η άμεση προκήρυξη των κενών οργανικών θέσεων σε όλα τα Νοσοκομεία στην Κρήτη, η άμεση αλλαγή της διαδικασίας κρίσεων πρόσληψης με επαναφορά στις κατά τόπους ΔΥ.ΠΕ. ή στα Νοσοκομεία, κατάργηση του περιορισμού κατάθεσης ενδιαφέροντος σε μία μόνο Υ.ΠΕ. και η προκήρυξη των θέσεων που κηρύχθηκαν άγονες σε υψηλότερη βαθμίδα, καμία δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί!

Το Υπουργείο πρέπει, εν μέσω των αντίξοων συνθηκών που βιώνουμε, να κάνει άμεσα αποδεκτές τις προτάσεις των Ιατρικών Συλλόγων, που για ΠΡΩΤΗ φορά καταγράφηκαν σε ανακοίνωση Υγειονομικής Περιφέρειας:

  • Παροχή οικονομικών και επιστημονικών κινήτρων για όλους του ιατρούς του Ε.Σ.Υ.
  • Αποφορολόγηση εφημεριών
  • Άμεση αναδιαμόρφωση του Οργανογράμματος των Νοσοκομείων με βάση τον νέο σχεδιαζόμενο
    υγειονομικό χάρτη και προκήρυξη επιπλέον θέσεων ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες.
  • Σαφής καθορισμός εργασιακού καθεστώτος ιατρών στις δημόσιες δομές υγείας.
  • Οι Ιατρικοί Σύλλογοι, ως καθ΄ ύλην αρμόδιοι φορείς σε θέματα δημόσιας υγείας, λειτουργούν με γνώμονα την προστασία ιατρών, ασθενών και λοιπών υγειονομικών και έχουν προτάσεις εφαρμόσιμες για την ασφαλή λειτουργία του Ε.Σ.Υ. και την αξιοπρέπεια και το συμφέρον όλων των εμπλεκόμενων.

Για το λόγο αυτό επιβάλλεται να συμμετέχουν οι Ι.Σ. στη λήψη αποφάσεων για το Ε.Σ.Υ. Είμαστε εδώ συμπαραστάτες σε κάθε προσπάθεια στήριξης του Ε.Σ.Υ. και καλούμε το Υπουργείο Υγείας να δείξει ΑΜΕΣΑ έμπρακτα τις προθέσεις του στην αναμόρφωση και υποστήριξη των Υγειονομικών και του Ε.Σ.Υ. !

 

Οι Πρόεδροι

Αλέξανδρος Πατριανάκος, Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου

Παρασκευή Ορφανουδάκη, Ιατρικός Σύλλογος Χανίων

Κωνσταντίνος Νικολαράκης, Ιατρικός Σύλλογος Λασιθίου

Ιωάννης Κατσαράκης, Ιατρικός Σύλλογος Σητείας

30/09/2023 03:27:43