Ενημέρωση μελών Ι.Σ.Η. σε περιπτώσεις τροποποίησης, μεταφοράς & ανάκλησης Ιατρείου-Πολύϊατρείου-Εργαστηρίου 22/05/2023

αναρτήθηκε στις 22/05/2023

Ηράκλειο, 22/05/2023

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

 

Θέμα: «Ενημέρωση μελών Ι.Σ.Η. σε περιπτώσεις τροποποίησης, μεταφοράς & ανάκλησης Ιατρείου-Πολύϊατρείου-Εργαστηρίου».

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Έχει παρατηρηθεί, στους ελέγχους που διενεργεί η Επιτροπή Ελέγχου φορέων Π.Φ.Υ. του Ι.Σ.Η., να έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές σε ήδη αδειοδοτημένα Ιατρεία, Πολυϊατρεία ή Εργαστήρια (χωροταξικές, αλλαγές επιστημονικών μονάδων, επιστημονικά υπεύθυνων, κ.λπ.), να έχουν μεταφερθεί σε νέα διεύθυνση ή ακόμα και να έχει παύσει η λειτουργία τους χωρίς να έχουν ενημερώσει τον Ι.Σ.Η.

Δεδομένου ότι η διαδικασία αδειοδότησης/τροποποίησης κ.λπ. είναι πλέον σχετικά απλή και ότι τα πρόστιμα που ορίζει ο Νόμος (Άρ. 17 παρ. 1 & Άρ. 3 παρ. 1 Π.Δ. 84/01, Φ.Ε.Κ. 70/τ. Α’/10-4-2001), είναι ιδιαιτέρως υψηλά, προτρέπουμε τα μέλη μας όπως ενημερώνουν τον Ιατρικό Σύλλογο σε περίπτωση μεταβολής και να προβαίνουν άμεσα στις απαιτούμενες διοικητικές αλλαγές της βεβαίωσης λειτουργίας των αδειοδοτημένων δομών τους.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΣ        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΘΟΥΡΑΚΗΣ

28/05/2024 02:13:53