ΠΙΣ: ΕΝΗΜ. ΕΠΑΓ. ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓ. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 10/05/2023

αναρτήθηκε στις 10/05/2023

Για να δείτε το έγγραφο ΠΙΣ πατήστε εδώ

Για να δείτε την ενημέρωση πατήστε εδώ

Για να δείτε το δελτίο αοστολής κλινικού δείγματος πατήστε εδώ

05/06/2023 07:26:28