WEBINAR: ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ COVID-19 ΣΤΗ ΜΕΘ (23/04/2021) 13/04/2021

αναρτήθηκε στις 13/04/2021

Στοιχεία Εκδήλωσης

Webinar “Θέματα σχετικά με τη διαχείριση των ασθενών με covid-19 στη ΜΕΘ

Τρόπος Διεξαγωγής: Virtual

Ημερομηνία: 23 Απριλίου 2021 και ώρα 18:00

Ιστοσελίδα: https://www.projector-web.gr/Conco/gr/covid19

E – mail: asoubasakou@concopco.com

Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "Η ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ"-GRADUATE PROGRAM ANNOUNCEMENT "THE MOLECULAR BASIS OF HUMAN DISEASES" 08/03/2021

αναρτήθηκε στις 08/03/2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου» (ΠΜΣ-ΜΒΝΑ), διάρκειας 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής προερχόμενους από τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας ή άλλων Τμημάτων με συναφές αντικείμενο να υποβάλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 έως και την Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021. Η γλώσσα στην οποία γίνονται οι διαλέξεις είναι η Αγγλική και το Πρόγραμμα δεν έχει δίδακτρα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος:

https://www.grad-mbhd-uoc.gr/index.php/en/admission/how-to-apply

Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών: 23η Απριλίου 2021.

Ο Διευθυντής Σπουδών,

Δ. Καρδάσης, Καθηγητής Βιοχημείας

 

ANNOUNCEMENT

The Graduate Program “The Molecular Basis of Human Diseases” of the University of Crete Medical School announces that the call for applications for new graduate students regarding academic year 2021-2022 is now open.

Eligible applicants should hold an MD or BSc degree from Departments of Schools of Health Sciences (Medicine, Dentistry, Nursing, Pharmacy) or Biological Sciences (Biology, Molecular Biology, Genetic Biotechnology, Biochemistry, Chemistry).

Courses will start in the Fall of 2021 and a Master’s degree will be awarded after the successful completion of four (4) academic semesters. The official language of the Program is English and has no fees.

For additional information and application forms visit: https://www.grad-mbhd-uoc.gr/index.php/en/admission/how-to-apply

The deadline for the submission of applications is April 23rd, 2021.

 

The Director of the Graduate Program,

Dimitris Kardassis, Professor of Biochemistry

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 12/03/2021

αναρτήθηκε στις 12/03/2021

Το Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων (ΙΑΠ) αποφάσισε τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών με σκοπό την απόκτηση Τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών σε αντικείμενα που αφορούν τις Αγγειακές Παθήσεις.

Οι υποψήφιοι για την υποτροφία πρέπει να είναι Ειδικευόμενοι (μετά την ολοκλήρωση του 3ου έτους της ειδικότητας) ή Ειδικευμένοι ιατροί έως 40 ετών. Η ειδικότητά τους θα πρέπει να είναι συναφής με τις παθήσεις των αγγείων και σχετικά συναφής με το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Θα προτιμηθούν κατά προτεραιότητα οι υποψήφιοι που δεν κατέχουν άλλο Τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τα ΠΜΣ για τα οποία μπορούν να αιτηθούν υποτροφία, είναι:

 • «Υπερηχογραφική λειτουργική απεικόνιση για την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων», Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  «Θρόμβωση και αντιθρομβωτική αγωγή», Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • «Θεραπευτικές επιλογές και διαχείριση επειγουσών αγγειοχειρουργικών παθήσεων», Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • «Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου», Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
 • «Ενδαγγειακές τεχνικές», κοινό πρόγραμμα των Τμημάτων Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του School of Medicine and Surgery, University of Milano-Bicocca

Οι υποτροφίες θα ανακοινωθούν στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμποσίου “Leading Innovative Vascular Education - LIVE 2021 hybrid edition” που θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη στις 10-12 Ιουνίου 2021 και θα ανακοινωθεί στην Τελετή Έναρξης την Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2021.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για να τους χορηγηθεί η υποτροφία θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση επιλογής τους από τον Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε ένα από τα παραπάνω Προγράμματα μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2022. Η πληρωμή των διδάκτρων θα γίνει με απευθείας συνεννόηση του ΙΑΠ με την Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο οποίο θα έχει γίνει αποδεκτός ο υπότροφος. Ο υπότροφος θα πρέπει να προσκομίσει στο τέλος του 2022 βεβαίωση προόδου των σπουδών του υπογεγραμμένο από τον Διευθυντή του Προγράμματος. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του οφείλει να καταθέσει αντίγραφο του Μεταπτυχιακού τίτλου που του απονεμήθηκε. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του ΠΜΣ, ο υπότροφος δεσμεύεται να επιστρέψει ο ίδιος τα μέχρι τότε καταβληθέντα δίδακτρα στο ΙΑΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (ηλεκτρονικά μόνο) στο e-mail: ivd.contactus@gmail.com

 1. Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας (για τους ειδικευμένους ιατρούς) - Αντίγραφο πτυχίου ιατρικής καθώς και βεβαίωση από τον Διευθυντή της Κλινικής που θα δηλώνει το έτος της εκπαίδευσης σε ειδικότητα που σχετίζεται με τις παθήσεις των αγγείων (για τους ειδικευόμενους ιατρούς)
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Πιστοποιητικό γεννήσεως ή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 4. Αντίγραφο πιστοποίησης επάρκειας της Αγγλικής γλώσσας (TOEFL ή πιστοποιητικό επιπέδου τουλάχιστον Β2)
 5. Δύο (2) συστατικές επιστολές
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι δεν έχει καταδικασθεί για ποινικό αδίκημα
 7. Βεβαίωση επιλογής τους από τον Διευθυντή του ΠΜΣ (θα κατατεθεί από τον επιτυχόντα υποψήφιο όταν γίνει δεκτός, προκειμένου να χορηγηθεί η υποτροφία)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 09 Μαΐου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του ΙΑΠ (τηλ: 2410 685603, e-mail: ivd.contactus@gmail.com).

Για να δείτε την ανακοίνωση στον browser σας πατήστε εδώ

MΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕ.ΔΙ.Β.Μ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ" 10/03/2021

αναρτήθηκε στις 10/03/2021

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την αίτηση υποψηφίου πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας και η διάρκεια της θεωρητικής εκπαίδευσης είναι 2 έτη.

Έναρξη μαθημάτων 25 Σεπτεμβρίου 2021.

Υποβολή αιτήσεων έως 21 Μαίου 2021.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ" - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 16/03/2021

αναρτήθηκε στις 16/03/2021

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων", διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα Ιατρικής, Νοσηλευτικής και άλλων τμημάτων ή σχολών με συναφή αντικείμενα, ΤΕΙ/ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα Νοσηλευτικής, Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Μαιευτικής και άλλων Τμημάτων με συναφή αντικείμενα, να υποβάλλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 μέχρι τις 26 Μαΐου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις εισαγωγής πατήστε εδώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (2020-2021) 01/04/2021

αναρτήθηκε στις 01/04/2021

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ", διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους:

α) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων Τμημάτων Επιστημών Υγείας,

β) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα Οικονομικών, Διοικητικών και Κοινωνικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων,

γ) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα, το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με δράσεις δημόσιας υγείας, πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας, 

να υποβάλλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 μέχρι και τις 27 Μαΐου 2021.

Για να δείτε τις περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα και την Προκήρυξη πατήστε εδώ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ 2020-2021 05/11/2020

αναρτήθηκε στις 05/11/2020

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ-ΠΡΩΚΤΟΥ" 03/03/2021

αναρτήθηκε στις 03/03/2021

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πατήστε εδώ

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 1 Μαρτίου 2021 έως 31 Μαΐου 2021.

Έναρξη κύκλου σπουδών: Σεπτέμβριος 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΓΚΟΓΕΝΕΣΗ ΕΩΣ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΚΑΔ/ΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022) 29/03/2021

αναρτήθηκε στις 29/03/2021

Προκήρυξη Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ογκολογία: "Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία" - Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο

Ογκολογία: "Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία", διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Το πρόγραμμα καλεί Πτυχιούχους τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας και Τμημάτων συναφών Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων, Πολυτεχνικών Σχολών και ΑΤΕΙ (π.χ. Ιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημικών Μηχανικών, Φυσικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Βιοτεχνολογίας, Βιοπλροφορικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών πεδίων και Επιστημών της Ζωής) της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, να υποβάλλουν αίτηση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 από τις 18/3/2021 έως τις 11/6/2021.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις εισαγωγής, θα βρείτε στην ιστοσελίδα https://oncologymaster.gr/

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Γραμματεία Προγράμματος τηλ. 2810 394860, 394526

 

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις "Νευροεπιστήμες"- Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 01/03/2021

αναρτήθηκε στις 01/03/2021

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Νευροεπιστήμες», διάρκειας 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους προερχόμενους από τα Τμήματα Ιατρικής, Βιολογίας, Ψυχολογίας, Φαρμακευτικής, Χημείας και Κτηνιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχους Τμημάτων ΤΕΙ/ΑΤΕΙ συναφούς με το Πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου, να υποβάλλουν αίτηση για το ακαδ. έτος 2021-2022 μέχρι και την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις εισαγωγής, θα βρείτε στην ιστοσελίδα https://www.neurosciences.med.uoc.gr

 

Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ιατρική Σχολή

Πανεπιστήμιο Κρήτης

τηλ. 2810 394868

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΣΤΗΝ "ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ" ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 11/03/2021

αναρτήθηκε στις 11/03/2021

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων», διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ/ΤΕΙ ενδεικτικά προερχόμενους από τα Τμήματα Ιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακολογίας, Νοσηλευτικής, Επισκεπτών Υγείας, Μαιευτικής, Φυσικοθεραπείας, να υποβάλλουν αίτηση για το ακαδ. έτος 2021-2022, μέχρι τις 14 Ιουνίου 2021.

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις εισαγωγής πατήστε εδώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΓΕΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ" ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ 12/04/2021

αναρτήθηκε στις 12/04/2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Νέου Κύκλου Σπουδών 

ΠΜΣ "Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών»

(τροποποίηση του τίτλου του ΠΜΣ «Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας"‏)

 

Το ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών» (τροποποίηση του τίτλου του ΠΜΣ «Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας») της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το νέο κύκλο σπουδών. 

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας δύο ετών (2021-2023), αντιστοιχεί σε 120 Ects, οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (Μaster's degree) και έχει δύο κατευθύνσεις:

 • Α) Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
 • Β) Ιατρική των Καταστροφών – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε υγειονομικούς (γιατρούς και νοσηλευτές), αλλά και σε επιστήμονες άλλων γνωστικών πεδίων (π.χ, ανθρωπιστικές, οικονομικές, πολιτικές επιστήμες, νομική, δημοσιογραφία, θετικές επιστήμες κλπ), που ενδιαφέρονται για ειδικές σπουδές στα αντικείμενα της Διαχείρισης Υγειονομικών Κρίσεων, Ανθρωπιστικής Ιατρικής, Ιατρικής Καταστροφών και Επείγουσας Ιατρικής, της Τροπικής και Ταξιδιωτικής Ιατρικής, της Επιδημιολογικής Επαγρύπνησης και Υγειονομικής Επιτήρησης και Προστασίας Ευπαθών και Μετακινούμενων Πληθυσμών.

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΣΩ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 Για να δείτε την νέα προκήρυξη πατήστε εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους έως και 15 Ιουνίου 2021.

 

 

METAΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Paediatric Trauma Course of the European Paediatric Orthopaedic Society (EPOS) 17-19 June 2021 22/04/2020

αναρτήθηκε στις 22/04/2020

H European Paediatric Orthopaedic Society (EPOS) βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσει τη ΜΕΤΑΦΟΡΑ της διεξαγωγής του Συνεδρίου της από 4-6 Ιουνίου 2020 στις 17 - 19 Ιουνίου 2021 στο Ξενοδοχείο The Met Hotel στη Θεσσαλονίκη, λόγω του κινδύνου εξάπλωσης της ίωσης COVID-19 από τον νέο κορωνοϊό-2019 (SARS-CoV-2) στη βάση της απόφασης του Υπουργείου Υγείας υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ.οικ. 15954/2020 (ΦΕΚ Β' 726/08-03-2020) περί αναστολής οποιασδήποτε συνεδριακής εκδήλωσης στην επικράτεια.

 
Σας ενημερώνουμε ότι το επιστημονικό πρόγραμμα θα παραμείνει ακριβώς ίδιο με τους ομιλητές που αναγράφονται σε αυτό.

 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ UNIVERSITY OF ATHENS MBA (2021-2022) 02/04/2021

αναρτήθηκε στις 02/04/2021

Προκήρυξη νέων θέσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (University of Athens MBA)», του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Το Πρόγραμμά μας περιλαμβάνει την ειδίκευση "Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Healthcare Management)" και ως εκ τούτου είναι συναφές με τα ιατρικά, νοσηλευτικά και διοικητικά επαγγέλματα.

Αναλυτικές πληροφορίες παρουσιάζονται στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του University of Athens MBA: http://www.mba.econ.uoa.gr/

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο University of Athens MBA λήγει την 20η Ιουνίου 2021.

Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center: Μοριοδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με δωρεάν συμμετοχή (23/9/20-23/6/21) 28/09/2020

αναρτήθηκε στις 28/09/2020

Εκ μέρους της Επιστημονικής Επιτροπής του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το Μοριοδοτούμενο -από τον Π.Ι.Σ.- Πρόγραμμα Σεμιναρίων που πραγματοποιείται στο Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center και ενδιαφέρει ιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται δωρεάν και μέσω Livestreaming δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης και μοριοδότησης, καλύπτοντας την ανάγκη της ενημέρωσης σε 34 θεματικές ενότητες ιδιαίτερου και σύγχρονου ιατρικού ενδιαφέροντος. 

Ένα ολοκληρωμένο, υψηλού επιπέδου, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, πιστοποιημένο και μοριοδοτούμενο από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.), κατάρτισε και υλοποιεί -με δωρεάν συμμετοχή- ακόμη μία χρονιά η Επιστημονική Επιτροπή του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πληρέστερα εκπαιδευτικά προγράμματα στο πεδίο της υγείας που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση στη χώρα μας, προσφέροντας πολύτιμα εφόδια σε ιατρούς, αλλά και σε κάθε απασχολούμενο στον τομέα της υγείας.

Το πρόγραμμα για το νέο ακαδημαϊκό έτος ξεκινά στις 23 Σεπτεμβρίου 2020 και ολοκληρώνεται στις 23 Ιουνίου 2021. Καλύπτει 34 θεματικές ενότητες και μοριοδοτείται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ) συνολικά με 68 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits). Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME – UEMS, και την αντίστοιχη έγκριση του Π.Ι.Σ., δίδονται σε κάθε συμμετέχοντα δύο (2) μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης για την παρακολούθηση καθενός από τα 34 σεμινάρια. Η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση τη συμπλήρωση -ηλεκτρονικά- της φόρμας εγγραφής στο πρόγραμμα.

Οι επιστημονικές εκδηλώσεις έχουν προγραμματισθεί να διεξάγονται κάθε Τετάρτη στο Αμφιθέατρο του νοσηλευτικού κέντρου (και ώρα 13.30 - 15.30), διευκολύνοντας και τον ετήσιο προγραμματισμό των ενδιαφερομένων για τη συστηματική παρακολούθησή τους. Το πρόγραμμα του 2020-2021 θα μεταδίδεται και livestreaming, με τη δυνατότητα ερωτήσεων σε chat, καθώς και τη δυνατότητα για επικοινωνία και αξιολόγηση του προγράμματος ηλεκτρονικά. Έτσι είναι δυνατή η παρακολούθηση -και η μοριοδότηση- χωρίς να είναι προαπαιτούμενη η φυσική παρουσία στο νοσηλευτικό κέντρο.

Από την πρώτη φάση της πανδημικής κρίσης, άλλωστε, το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center είχε εξασφαλίσει τη δυνατότητα συνέχισης των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων διαδικτυακά, μέσω livestreaming, κερδίζοντας νέο κοινό από όλη τη χώρα, χωρίς να τίθεται πλέον ο περιορισμός της επιτόπιας συμμετοχής. Η συμμετοχή δια ζώσης στο Αμφιθέατρο του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center θα είναι δυνατή όταν το επιτρέψουν οι συνεχώς αναθεωρούμενες ρυθμίσεις περί Covid-19.

«Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει σύγχρονα θέματα καθημερινού ιατρικού ενδιαφέροντος, με στόχο πάντα την ενημέρωση για τις εξελίξεις στην σύγχρονη ιατρική με την συμμετοχή ιατρών του Ερρίκος Ντυνάν, αλλά και της ευρύτερης ιατρικής κοινότητας, καταξιωμένους στους τομείς εξειδίκευσής τους. Τα θέματα προσεγγίζονται διεπιστημονικά, με τη συμμετοχή ανά θέμα διαφορετικών ειδικοτήτων, δίνοντας περισσότερο χρόνο και βαρύτητα για εποικοδομητική συζήτηση με ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών σε έναν πιο διαδραστικό τρόπο διεξαγωγής των σεμιναρίων», επισημαίνουν η αντιπρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ερρίκος Ντυνάν, κα Ελισάβετ Χριστίνα Βερβεσού, και ο υπεύθυνος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, κ. Γεώργιος Ανδρικόπουλος.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση δια ζώσης του εκάστοτε σεμιναρίου, καθώς και για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και κάθε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center (υπεύθυνη κα Χρυσούλα Καϊτατζή), στο τηλ. 210.6972189 ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: scientific.education@dunant.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ακολουθήσουν τη διαδικασία εγγραφής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα πατώντας εδώ

Επίσης, μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τις εισηγήσεις και συζητήσεις από τα παλαιότερα μοριοδοτούμενα σεμινάρια πατώντας εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ VOYAGER TRAVEL & CONGRESS 01/04/2021

αναρτήθηκε στις 01/04/2021

Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα: «Αιθουσαίες Παθήσεις με ιδιαίτερο κλινικό ενδιαφέρον»

Κυτταρομειωτική χειρουργική και περιεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία στον τοπικά προχωρημένο γυναικολογικό καρκίνο (WEB EVENT)

 • Χώρος Διεξαγωγής: WEB SEMINAR
 • Ημερομηνία Διεξαγωγής: 15 ΜΑΪΟΥ 2021
 • Διοργάνωση: Ινστιτούτο Γυναικολογικής Ογκολογίας & Μαστολογίας σε συνεργασία με την Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.
 • Επίσημη Ιστοσελίδα: www.voyagertravel.gr/microsites/hipec/
 • Email: congress-secretary@voyagertravel.gr

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ

 • Χώρος Διεξαγωγής: WEB SEMINAR
 • Ημερομηνία Διεξαγωγής: 22 ΜΑΪΟΥ 2021
 • Διοργάνωση: Σύλλογος Μαιών Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γυναικολογικής Ογκολογίας & Μαστολογίας και την Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.
 • Επίσημη Ιστοσελίδα: www.voyagertravel.gr
 • Email: congress-secretary@voyagertravel.gr

 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 • Χώρος Διεξαγωγής: ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • Ημερομηνία Διεξαγωγής: 28 & 29 ΜΑΪΟΥ 2021
 • Διοργάνωση: ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ Α' ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ.
 • Επίσημη Ιστοσελίδα: www.voyagertravel.gr
 • Email: congress-secretary@voyagertravel.gr

 

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανδρολογίας

 • Χώρος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos, Αθήνα
 • Ημερομηνία Διεξαγωγής: 4 έως 6 Ιουνίου 2021
 • Διοργάνωση: Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία
 • Επίσημη Ιστοσελίδα: www.andrology-congress2021.gr
 • Email: congress-secretary@voyagertravel.gr

 

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτολογίας, Ακοολογίας, Νευροωτολογίας

 • Χώρος Διεξαγωγής: Electra Palace Hotel, Θεσσαλονίκη
 • Ημερομηνία Διεξαγωγής: 11 έως 13 Ιουνίου 2021
 • Διοργάνωση: Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία Ωτολογίας, Ακοολογίας, Νευροωτολογίας
 • Επίσημη Ιστοσελίδα: www.otology2020.gr
 • Email: congress-secretary@voyagertravel.gr

 

10η Ουρολογική Συνάντηση Κεντρικής Ελλάδας

 • Χώρος Διεξαγωγής: Valis Hotel, Βόλος
 • Ημερομηνία Διεξαγωγής: 18 έως 20 Ιουνίου 2021
 • Διοργάνωση: Ερευνητικό Κέντρο Παθήσεων του Ουροποιογεννητικού
 • Επίσημη Ιστοσελίδα: www.voyagertravel.gr
 • Email: congress-secretary@voyagertravel.gr

 

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου - Πρωκτού

 • Χώρος Διεξαγωγής: Grand Hotel, Θεσσαλονίκη
 • Ημερομηνία Διεξαγωγής: 25 έως 27 Ιουνίου 2021
 • Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Παχέος Εντέρου - Πρωκτού
 • Επίσημη Ιστοσελίδα: www.8coloproctology2021.gr
 • Email: congress-secretary@voyagertravel.gr

Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα Εργ. Ιατρικής Απεικόνισης ΠΓΝΗ 22/10/2020

αναρτήθηκε στις 22/10/2020

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ, ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 06/04/2021

αναρτήθηκε στις 06/04/2021

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου του Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή Γεωργίου Εμμ. Κοχιαδάκη σχετικά με τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων που διοργανώνονται από την Επιτροπή  Εξωστρέφειας, Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων της Ιατρικής Σχολής, πατήστε εδώ

Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την αφίσα πατήστε εδώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 28/01/2021

αναρτήθηκε στις 28/01/2021

 

Σας γνωστοποιούμε το Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης με τίτλο:

«Εκπαίδευση και Πιστοποίηση επαγγελματιών υγείας στην ποιότητα φροντίδας υγείας με εξειδίκευση στην κλινική διακυβέρνηση».

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διοργανώνεται από το Ερευνητικό Εργαστήριο Οικονομικών, Διοίκησης, Πολιτικών Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία του Τομέα Ιατρικών Εργαστηρίων του Τμήματος Βιο-ιατρικών Επιστημών και επίσης σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης- ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ

Για να δείτε όλη την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για να δείτε το ενημερωτικό τρισέλιδο πατήστε εδώ

ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 18ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (13-16/10/2021) 07/04/2021

αναρτήθηκε στις 07/04/2021

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του 18ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εντατικής Θεραπείας, που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής. 

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, από 13 έως 16 Οκτωβρίου 2021.

Στοιχεία Συνεδρίου

18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας

Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα

Ημερομηνίες: 13 - 16 Οκτωβρίου 2021

Website: www.concopco.com/hsicm2021

E – mail: asoubasakou@concopco.com

Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας

 

Για να κατεβάσετε την αφίσα πατήστε εδώ

Δείτε το ιστορικό
23/04/2021 02:31:37