ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ 2019 17/10/2019

αναρτήθηκε στις 17/10/2019

ΑΙΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥΖητείται ιατρική κάλυψη της διοργάνωσης, από γιατρό Ορθοπεδικό για τρεις μέρες, με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Μπορεί να είναι ίδιος ή διαφορετικός ανά ημέρα. Η Ελληνική Ομοσπονδία ΕΦΕΟΖΖ μπορεί να πληρώσει 150 ευρώ ανα ημέρα.

  • Παρασκευή 25/10/19, ώρες 09.00 έως 19.00
  • Σάββατο 26/10/19, ώρες 09.00 έως 19.00
  • Κυριακή 27/10/19, ώρες 09.00 έως 19.00

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) ΚΥΠΡΟΥ 07/10/2019

αναρτήθηκε στις 07/10/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΑΕΠ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δεκαπέντε (15) κενές θέσεις Ιατρικού Λειτουργού ΤΑΕΠ, (με Ειδικότητα Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Ορθοπεδικής ή Γενικής Χειρουργικής) για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι πιο πάνω θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετήσιος μισθός είναι €57.696,16 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, και μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Σύμφωνα με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, δίδεται ως κίνητρο 15% αύξηση επί του βασικού μισθού των πιο πάνω θέσεων, καθώς και αμοιβή σχετιζόμενη με την απόδοση που θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Επιπρόσθετα, θα καταβάλλεται το επίδομα βάρδιας, όπως θα καθορίζεται από την σχετική νομοθεσία. Επιπλέον, θα καταβάλλεται μηνιαίως επίδομα υπηρεσίας στο ΤΑΕΠ στο ποσό των 1200 ευρώ, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα στο πλαίσιο των Υπουργικών αποφάσεων.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (8) ΟΚΤΩ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΠΦΥ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για οκτώ (8) κενές θέσεις Προσωπικών Ιατρών,  (με Ειδικότητα Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας) για τα Κέντρα Υγείας (ΚΠΦΥ) του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι πιο πάνω θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού.  Ο ετήσιος μισθός είναι €57.696,16 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, και μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Σύμφωνα με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, δίδεται ως κίνητρο 15% αύξηση επί του βασικού μισθού των πιο πάνω θέσεων, καθώς και αμοιβή σχετιζόμενη με την απόδοση που θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Επιπλέον, στα απομακρυσμένα Κέντρα Υγείας θα καταβάλλεται  μηνιαίως επίδομα απομακρυσμένης περιοχής στο ποσό των 500 ευρώ, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα στο πλαίσιο των Υπουργικών αποφάσεων.

 

  • Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ και ακολούθως επιλέξετε Πληροφορίες -> Θέσεις Εργασίας, ή τηλεφωνήστε στα τηλέφωνα +35722605670 και +35722605734.
  • Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για όλες τις παραπάνω θέσεις είναι η 25η Οκτωβρίου 2019.

 

Θέσεις Οικογενειακής Ιατρικής (Ιρλανδία) 03/10/2019

αναρτήθηκε στις 03/10/2019

Η Med Doc Healthcare είναι η κορυφαία εταιρεία προσλήψεων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας της Ιρλανδίας και απευθύνεται σε ιατρούς με την ειδικότητα της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής.

Οι κενές θέσεις εργασίας αφορούν άμεση έναρξη πλήρους ή μερικής απασχόλησης Γενικών/Οικογενειακών Ιατρών, τόσο σε τακτικά Ιατρεία όσο και σε Κέντρα Επείγουσας Ιατρικής Φροντίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Αγγελία για Καρδιολόγους στην Κύπρο 23/09/2019

αναρτήθηκε στις 23/09/2019

Ζητούνται καρδιολὀγοι (2) με ειδικό ενδιαφέρον και κατάρτιση στην υπερηχοκαρδιογραφία για επάνδρωση ιατρείου στην πόλη της Λεμεσού, στην Κύπρο.

Το ιατρείο είναι πλήρως εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και βρίσκεται σε προνομιούχα τοποθεσία αφού γειτνιάζει με μεγάλο ιδιωτικό νοσοκομείο. 

Αποστολή Βιογραφικού σημειώματος στο nataliat1@yahoo.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας +00357 99850609

Δείτε το ιστορικό
21/10/2019 03:48:08