ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΤΟΥ WHO "ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ" 22/09/2021

αναρτήθηκε στις 22/09/2021

Για να δείτε το έγγραφο του ΠΙΣ πατήστε εδώ

Για αν δείτε το έγγραφο του Υπουργείου Υγείας πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 22/09/2021

αναρτήθηκε στις 22/09/2021

Για να δείτε το έγγραφο του ΠΙΣ πατήστε εδώ

Για να δείτε την απόφαση του ΣτΕ πατήστε εδώ 

Για να δείτε τη σχετική γνωμοδότηση κατόπιν ερωτήματος του ΔΣ του ΠΙΣ πατήστε εδώ

Για να δείτε την απόφαση επικύρωσης εκλογών του Υπουργείου Υγείας πατήστε εδώ 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΙΣ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗΣ 21/09/2021

αναρτήθηκε στις 21/09/2021

Για να δείτε το έγγραφο του ΠΙΣ πατήστε εδώ

Για να δείτε τις Οδηγίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΟΜ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 7 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ 21/09/2021

αναρτήθηκε στις 21/09/2021

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΕΟΜ και λήγει την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΣ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΥΑ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 02/09/2021

αναρτήθηκε στις 02/09/2021

Για να δείτε το έγγραφο του ΠΙΣ πατήστε εδώ

Για να δείτε το έγγραφο του Υπουργείου Υγείας πατήστε εδώ

Για να δείτε το ΦΕΚ δημοσίευσης της ΚΥΑ πατήστε εδώ

Δείτε το ιστορικό
27/09/2021 09:27:43