Καθορισμός Εφημερίας Γενικών νοσοκομείων Ηρακλείου 2021 28/01/2021

αναρτήθηκε στις 28/01/2021

 

Καθορισμός Εφημερίας Γενικών Νοσοκομείων Ηρακλείου 2021

 

Σχετικό αρχείο PDF

Καθορισμός Εφημερίας Γενικών νοσοκομείων Ηρακλείου 2019 16/01/2019

αναρτήθηκε στις 16/01/2019

Καθορισμός Εφημερίας Γενικών νοσοκομείων Ηρακλείου 2019

 

Σχετικό αρχείο PDF

Καθορισμός Εφημερίας Γενικών νοσοκομείων Ηρακλείου 2018 10/01/2018

αναρτήθηκε στις 10/01/2018

Καθορισμός Εφημερίας Γενικών νοσοκομείων Ηρακλείου 2018

 

Σχετικό αρχείο PDF

Καθορισμός Εφημερίας Γενικών νοσοκομείων Ηρακλείου 2017 13/01/2017

αναρτήθηκε στις 13/01/2017

Καθορισμός Εφημερίας Γενικών νοσοκομείων Ηρακλείου 2017

 

Σχετικό αρχείο PDF

Καθορισμός Εφημερίας Γενικών νοσοκομείων Ηρακλείου 2016 22/01/2016

αναρτήθηκε στις 22/01/2016

Καθορισμός Εφημερίας Γενικών νοσοκομείων Ηρακλείου 2016

 

Σχετικό αρχείο PDF

Καθορισμός Εφημερίας Γενικών νοσοκομείων Ηρακλείου 2015 13/01/2015

αναρτήθηκε στις 13/01/2015

Καθορισμός Εφημερίας Γενικών νοσοκομείων Ηρακλείου 2015

 

Σχετικό αρχείο PDF

Καθορισμός Εφημερίας Γενικών νοσοκομείων Ηρακλείου 2014 22/01/2014

αναρτήθηκε στις 22/01/2014

Καθορισμός Εφημερίας Γενικών νοσοκομείων Ηρακλείου 2014

Σχετικό αρχείο PDF

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 2012 20/01/2012

αναρτήθηκε στις 20/01/2012

Απόφαση Διοικητή 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης: Καθορισμός Εφημερίας Γενικών νοσοκομείων Ηρακλείου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών υγείας και παροχής επείγουσας περίθαλψης από 01-02-2012 έως και 31-01-2013.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28.
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29.

ΜΑΪΟΣ 2011
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29.
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29.
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.


Οι Παιδοχειρουργική, Αγγειοχειρουργική, Παιδιατρική Αιματολογία-Ογκολογία, ΜΕΘ Παίδων, Θωρακοχειρουργική, Δερματολογική κλινικές του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΓΝΗ) εφημερεύουν καθημερινά καθότι είναι οι μοναδικές που υπάρχουν στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης.

Ειδικότερα το Τμήμα Οξέων Περιστατικών της Ψυχιατρικής Κλινικής δέχεται ψυχιατρικά περιστατικά και σε ημέρες μη εφημερίας από Υγειονομικές Μονάδες της Ανατολικής Κρήτης, συμπεριλαμβανομένου του ΓΝΗ Βενιζέλειο-Πανάνειο, έπειτα από παραπομπή ή Εισαγγελική εντολή. Το καθεστώς εφημερίας της Ψυχιατρικής Κλινικής είναι: ένας (1) Ειδικευμένος και ένας (1) Επιμελητής σε ημέρα μη εφημερίας, ένας (1) Ειδικευμένος και δύο (2) Επιμελητές σε γενική εφημερία.

Τα επείγοντα καρδιοχειρουργικά περιστατικά θα παραπέμπονται για αντιμετώπιση στο Γ.Ν.Α. ΑΤΤΙΚΟΝ, μέχρι να λειτουργήσει και η Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝH).

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 2011 30/01/2011

αναρτήθηκε στις 30/01/2011

Απόφαση Διοικητή 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης: Καθορισμός Εφημερίας Γενικών νοσοκομείων Ηρακλείου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών υγείας και παροχής επείγουσας περίθαλψης από 01-02-2011 έως και 31-01-2012.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο:         2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28.
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου:   1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο:         2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου:   1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο:         1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29.
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου:   2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

ΜΑΪΟΣ 2011
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο:        1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου:  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο:        2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο:        2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο:        1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου:  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο:         2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου:   1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο:        2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο:         1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29.
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου:  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο:        1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου:  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο:        2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.


Οι Παιδοχειρουργική, Αγγειοχειρουργική, Παιδιατρική Αιματολογία-Ογκολογία, ΜΕΘ Παίδων, Θωρακοχειρουργική, Δερματολογική κλινικές του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΓΝΗ) εφημερεύουν καθημερινά καθότι είναι οι μοναδικές που υπάρχουν στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης.

Ειδικότερα το Τμήμα Οξέων Περιστατικών της Ψυχιατρικής Κλινικής δέχεται ψυχιατρικά περιστατικά και σε ημέρες μη εφημερίας από Υγειονομικές Μονάδες της Ανατολικής Κρήτης, συμπεριλαμβανομένου του ΓΝΗ Βενιζέλειο-Πανάνειο, έπειτα από παραπομπή ή Εισαγγελική εντολή.  Το καθεστώς εφημερίας της Ψυχιατρικής Κλινικής είναι: ένας (1) Ειδικευμένος και ένας (1) Επιμελητής σε ημέρα μη εφημερίας, ένας (1) Ειδικευμένος και δύο (2) Επιμελητές σε γενική εφημερία.

Τα επείγοντα καρδιοχειρουργικά περιστατικά θα παραπέμπονται για αντιμετώπιση στο Γ.Ν.Α. ΑΤΤΙΚΟΝ, μέχρι να λειτουργήσει και η Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝH).

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ - 2010 01/02/2010

αναρτήθηκε στις 01/02/2010

Απόφαση Διοικητή 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης: Καθορισμός εφημερίας νοσοκομείων του Νομού Ηρακλείου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών υγείας και παροχής επείγουσας περίθαλψης από 01-02-20010 έως και 31-01-2011.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο:         1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27.
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου:   2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2010
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο:         1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου:   2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο:         2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου:   1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29.

ΜΑΪΟΣ 2010
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο:        2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2010
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο:        1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29.
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου:  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2010
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο:        1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29,31.
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου:  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο:        2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο:        1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29.
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου:  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο:        1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου:  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο:        2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο:        2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο:        1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου:  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.


Οι Παιδοχειρουργική, Αγγειοχειρουργική, Παιδιατρική Αιματολογία-Ογκολογία, ΜΕΘ Παίδων, Θωρακοχειρουργική, Δερματολογική κλινικές του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΓΝΗ) εφημερεύουν καθημερινά καθότι είναι οι μοναδικές που υπάρχουν στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης.

Ειδικότερα το Τμήμα Οξέων Περιστατικών της Ψυχιατρικής Κλινικής δέχεται ψυχιατρικά περιστατικά και σε ημέρες μη εφημερίας από Υγειονομικές Μονάδες της Ανατολικής Κρήτης, συμπεριλαμβανομένου του ΓΝΗ Βενιζέλειο-Πανάνειο, έπειτα από παραπομπή ή Εισαγγελική εντολή.  Το καθεστώς εφημερίας της Ψυχιατρικής Κλινικής είναι: ένας (1) Ειδικευμένος και ένας (1) Επιμελητής σε ημέρα μη εφημερίας, ένας (1) Ειδικευμένος και δύο (2) Επιμελητές σε γενική εφημερία.

Τα επείγοντα καρδιοχειρουργικά περιστατικά θα παραπέμπονται για αντιμετώπιση στο Γ.Ν.Α. ΑΤΤΙΚΟΝ.

Δείτε τα τρέχοντα
09/08/2022 05:32:42