ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΦΕΚ NΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27/09/2021

αναρτήθηκε στις 27/09/2021

Ηράκλειο, 27/9/2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ 4441/τ.ΒΆ/25-09-2021 που αφορά σε «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το διάστημα από 27/9/2021-04/10/2021» προς ενημέρωσή σας.

 

Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε εδώ


Ο Πρόεδρος

Χάρης Χ. Βαβουρανάκης 

Ο Γεν. Γραμματέας

Κων/νος Γ. Χλαπουτάκης

 

Ο Συντ. Ελευθεροεπαγγελματιών-Π.Φ.Υ.

Νικόλαος Εμμ. Λαθουράκης

18/10/2021 05:31:31