ΦΕΚ: "ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ COVID-19 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 20/9/2021-27/9/2021" 20/09/2021

αναρτήθηκε στις 20/09/2021

Ηράκλειο, 20/9/2021

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ 4337/τ.ΒΆ/18-09-2021 που αφορά σε «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το διάστημα από 20/9/2021-27/9/2021» προς ενημέρωσή σας.

Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε εδώ

 

 

Ο Πρόεδρος

Χάρης Χ. Βαβουρανάκης

Ο Γεν. Γραμματέας 

Κων/νος Γ. Χλαπουτάκης

Ο Συντ. Ελευθεροεπαγγελματιών-Π.Φ.Υ.

Νικόλαος Εμμ. Λαθουράκης

18/10/2021 05:59:54