ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 02/09/2021

αναρτήθηκε στις 02/09/2021

Ηράκλειο, 02/09/2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι, δεδομένου ότι έχει καταστεί πλέον υποχρεωτικός ο εμβολιασμός κάθε φυσικού προσώπου που εργάζεται, απασχολείται ή παρέχει υπηρεσίες σε οποιονδήποτε ιδιωτικό φορέα Π.Φ.Υ., (Ν. 4820/2021 , ΦΕΚ Α΄/130/23.07.2021.), ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου στο Δ.Σ. της 31ης Αυγούστου 2021 αποφάσισε τα εξής:

• Ο Νόμος περί υποχρεωτικότητας εμβολιασμού αφορά στο προσωπικό, ιατρικό και μη, και των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ. (Ιατρείων, Πολυϊατρείων, Εργαστηρίων). Ως εκ τούτου, από 1η Σεπτεμβρίου 2021 ο μη εμβολιασμός του προσωπικού, συνιστά λόγο ανάκλησης της χορηγηθείσας βεβαίωσης λειτουργίας του ιδιωτικού φορέα Π.Φ.Υ.

• Στο εξής για την χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας κάθε ιδιωτικού φορέα Π.Φ.Υ., απαιτείται η υποβολή στον Ι.Σ.Η. των πιστοποιητικών εμβολιασμού τόσο των Επιστημονικά υπευθύνων, όσο και κάθε άλλου φυσικού προσώπου που απασχολείται ή συνεργάζεται με τον φορέα.

• Κατά την διενέργεια των τακτικών ή έκτακτων ελέγχων της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου του Ι.Σ.Η., υποχρεούστε να επιδεικνύετε πιστοποιητικό εμβολιασμού όλου του προσωπικού, ιατρικού και μη.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα επιβάλλονται οι εκ του Νόμου προβλεπόμενες κυρώσεις.


Ο Πρόεδρος

Χάρης Χ. Βαβουρανάκης 

Ο Γεν. Γραμματέας

Κων/νος Γ. Χλαπουτάκης

 

27/09/2021 10:24:17