ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΣ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΥΑ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 02/09/2021

αναρτήθηκε στις 02/09/2021

Για να δείτε το έγγραφο του ΠΙΣ πατήστε εδώ

Για να δείτε το έγγραφο του Υπουργείου Υγείας πατήστε εδώ

Για να δείτε το ΦΕΚ δημοσίευσης της ΚΥΑ πατήστε εδώ

27/09/2021 11:06:47