ΦΕΚ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ 30/08/2021

αναρτήθηκε στις 30/08/2021

Ηράκλειο, 30/8/2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ


Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ 3959/τ.ΒΆ/27-8-2021 που αφορά στην «Παρακολούθηση και τρόπους ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19» προς ενημέρωσή σας.

Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε εδώ

 

Ο Πρόεδρος 

Χάρης Χ. Βαβουρανάκης

Ο Γεν. Γραμματέας

Κων/νος Γ. Χλαπουτάκης

27/09/2021 10:07:42