ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ 24/08/2021

αναρτήθηκε στις 24/08/2021

Ηράκλειο, 24/8/2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι η δήλωση των πολιτών για κατΆ οίκον εμβολιασμό γίνεται πλέον αποκλειστικά και μόνο μέσω της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ακολουθώντας τα εξής βήματα:

   Βήμα 1ο:

Ενότητα: Βεβαίωση/Πιστοποιητικά/Γνωματεύσεις

   Βήμα 2ο:

Ενότητα: Βεβαίωση κατΆ οίκον εμβολιασμού COVID-19 κάνοντας χρήση των κωδικών της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

 

Ο Πρόεδρος

Χάρης Χ. Βαβουρανάκης 

Ο Γεν. Γραμματέας

Κων/νος Γ. Χλαπουτάκης

Ο Συντ. Ελευθεροεπαγγελματιών-Π.Φ.Υ.

Νικόλαος Εμμ. Λαθουράκης

27/09/2021 11:07:28