ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 22/02/2021

αναρτήθηκε στις 22/02/2021

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Τα δικαιολογητικά να αποσταλούν ταχυδρομικά στη Διεύθυνση Υγειονομικού του ΓΕΝ (ΓΕΝ/ΔΥΓ): Μεσογείων 229 – ΧΟΛΑΡΓΟΣ Τ.Γ.Ν. 1040 με ένδειξη ΄΄προς ΓΕΝ/ΔΥΓ΄΄ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210-6551638, 210-6557703), εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

01/03/2021 07:05:17