ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΙΣ: ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΦΠΑ ΣΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ, ΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19 08/01/2021

αναρτήθηκε στις 08/01/2021

Για να δείτε το έγγραφο του ΠΙΣ πατήστε εδώ

Για να δείτε το έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων πατήστε εδώ

26/01/2021 03:13:12