ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΙΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 04/09/2020

αναρτήθηκε στις 04/09/2020

Για να δείτε το έγγραφο του ΠΙΣ πατήστε εδώ

Για να δείτε το έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού πατήστε εδώ

Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε εδώ

29/09/2020 01:43:17