ΙΑΤΡΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ... ΠΟΡΤΑ ΚΛΕΙΣΤΗ...Οδηγίες ΙΣΗ προς τα ιατρεία 01/09/2020

αναρτήθηκε στις 01/09/2020

Επισυνάπτεται Κ.Υ.Α. Τήρησης αποστάσεων και άλλων μέτρων προστασίας για
τον περιορισμό της διασποράς του Covid-19. Για να την δείτε πατήστε εδώ

Επισκόπιση
29/09/2020 12:56:26