Αλλαγές στην άσκηση τις Iατρικής της Εργασίας (ΦΕΚ Α 68/20.3.2020) 24/03/2020

αναρτήθηκε στις 24/03/2020

Ηράκλειο, 24/03/2020

Αριθμ.πρωτ.: 745


Συνάδελφοι,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στις 20.3.2020 (ΦΕΚ Α 68/20.3.2020), περιλαμβάνονται κρίσιμες διατάξεις, αφορώσες στην άσκηση τις ιατρικής εργασίας. Συγκεκριμένα , στην ως άνω ΠΝΠ , στο Άρ. 13 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι δεν απαιτείται πλέον η άδεια των Ιατρικών Συλλόγων για την παροχή υπηρεσιών ιατρικής εργασίας στους νομίμως ασκούντες αυτήν.

Ως εκ τούτου, οι εκκρεμείς αιτήσεις για βεβαίωση από τον Ι.Σ.Η., οι οποίες υποβλήθηκαν υπό το προϊσχύον νομικό πλαίσιο, δεν θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας από το Σύλλογο μας.

 

Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε εδώ

 

Ο Πρόεδρος

Χάρης Βαβουρανάκης

Ο Γεν. Γραμματέας

 Κωνσταντίνος Χλαπουτάκης

24/09/2020 09:14:35