ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19 19/03/2020

αναρτήθηκε στις 19/03/2020

Ηράκλειο, 19/03/2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

«ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»


Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ( ΦΕΚ Β΄, Αρ. Φύλλου 928 -18.3.2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση στην οποία ορίζεται ότι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ειδική άδεια δημόσιοι υπάλληλοι που ανήκουν σε συγκεκριμένες ομάδες λόγου αυξημένου κινδύνου από τον COVID-19.

 


Ο Πρόεδρος

Χάρης Χ. Βαβουρανάκης

Ο Γεν. Γραμματέας

Κων/νος Γ. Χλαπουτάκης

 

 

 

29/09/2020 12:14:48