ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ 29/01/2020

αναρτήθηκε στις 29/01/2020

Ηράκλειο, 29/01/2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Κατόπιν σχετικής οδηγίας του Υπουργείου Παιδείας (ΥΑ (Β/2005) αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 παρ.4, άρθρου 24) σας ενημερώνουμε ότι όλες οι απουσίες των μαθητών που οφείλονται στην εποχική γρίπη, και τις επιπλοκές της, μπορούν να δικαιολογηθούν από οποιοδήποτε ιατρό δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με την επισυναπτόμενη εγκύκλιο.

Σύμφωνα με την με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων «καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών που οφείλονται στην έξαρση της εποχικής γρίπης, από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο 2020» αναφέρεται στην εγκύκλιο που υπογράφει η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Η απόφαση αυτή, σημειώνεται στην εγκύκλιο, «εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με την προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη ιατρού που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας».


Ο Πρόεδρος

Χάρης Χ. Βαβουρανάκης 

Ο Γεν. Γραμματέας

Κων/νος Γ. Χλαπουτάκης

 

Συντ. Ελευθεροεπαγγελματιών-Π.Φ.Υ.

Νικόλαος Εμμ. Λαθουράκης

09/08/2020 07:57:44