Διαβίβαση εγγράφου από Π.Ι.Σ. 08/11/2019

αναρτήθηκε στις 08/11/2019

Διαβίβαση εγγράφου του Υπουργείου Υγείας με θέμα: "Τροποποίηση της απόφασης ΕΟΦ 81560/25.9.2017 πρί προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης".

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ

28/02/2020 07:17:15