ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ Ι.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ "ΕΡΕΥΝΑ ΒΜΑ_ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ" 07/10/2019

αναρτήθηκε στις 07/10/2019
  • Έγγραφο με θέμα: "Διαβιβαστικό προς Προέδρους Ι.Σ. - Έρευνα BMA_ ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ". 

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ

 

  • Έγγραφο με θέμα: ΒΜΑ - Safe Clinical Working - share your experiences

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ

 

01/06/2020 02:40:45