ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΔΥΠΕΑΡΧΗ ΣΤΟΝ ΙΣΗ 03/10/2019

αναρτήθηκε στις 03/10/2019

Ηράκλειο, 03/10/2019


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ι.Σ.Η. παρευρέθηκε την Τρίτη, 1/10/2019, η νέα Διοίκηση της 7ης Υ.ΠΕ. Η Διοικήτρια Λένα Μπορμπουδάκη και οι Υποδιοικητές Χάρης Λυδάκης και Δημήτρης Αγαπίου ενημερώθηκαν για τα τρέχοντα ζητήματα και προβλήματα του ιατρικού κλάδου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην οργάνωση και την λειτουργία της Π.Φ.Υ., στις σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία, καθώς και στη μείωση του αριθμού ή και στην πλήρη απουσία ειδικευόμενων ιατρών σε πολλές κλινικές. Τονίστηκε ακόμη η ανάγκη για ψηφιοποίηση του ιατρικού φακέλου του ασθενούς και η ουσιαστική διασύνδεση ιδιωτικών και κρατικών δομών.

Η Διοικήτρια και οι Υποδιοικητές άκουσαν προσεκτικά τα ζητήματα και τις προτάσεις μας και εξέφρασαν την άποψη ότι θα κινηθούν προς την αντιμετώπισή τους, στα πλαίσια του εφικτού και των αρμοδιοτήτων τους.

Ως Ι.Σ.Η. προσδοκούμε σε μια ειλικρινή συνεργασία, με μοναδικό στόχο την ποιότητα, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα στις υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες.


Ο Πρόεδρος

Χάρης Χ. Βαβουρανάκης

Ο Γεν. Γραμματέας

Κων/νος Γ. Χλαπουτάκης

01/06/2020 04:03:29