Διαβίβαση εγγράφων από Π.Ι.Σ. 07/05/2019

αναρτήθηκε στις 07/05/2019

Διαβίβαση εγγράφων από Π.Ι.Σ.

Σχετικά έγγραφα:

 

1) Έγγραφο  Υπουργείου Υγείας - Εγκύκλιος με θέμα: "Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαχείριση των Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) και την κατηγοριοποίησή τους"

Σχετικό αρχείο pdf

 

2) Έγγραφο Υπουργείου Υγείας με θέμα "Ενημέρωση σχετικά με πρόσκληση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Ι.Ε.Π.) για κατάθεση αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων/δράσεων, εκπαιδευτικού υλικού και μαθητικών διαγωνισμών κατά το σχολικό έτος 2019-2020, που σχετίζονται μεταξύ άλλων με θέματα Αγωγής Υγείας και Πρόληψης".

Σχετικό αρχείο pdf

 

3) Έγγραφο του Π.Ι.Σ. διαβίβασης εγγράφων

Σχετικό αρχείο pdf

 

4) Έγγραφο Υπουργείου Υγείας με θέμα "Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση της κλινικής Φαρμακολογίας"

Σχετικό αρχείο pdf

 

5) Έγγραφο Υπουργείου Υγείας με θέμα "Αναγνώριση Νοσοκομειακής Μονάδας ως κατάλληλης για άσκηση των ιατρών"

Σχετικό αρχείο pdf

07/06/2020 12:11:47