ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 13/11/2018

αναρτήθηκε στις 13/11/2018

 Ηράκλειο, 13/11/2018

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Μετά από έγγραφο αίτημα του Πρωτοδικείου Ηρακλείου προς τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, παρακαλούνται τα μέλη του Συλλόγου που  επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του έτους 2019 του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, να δηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους στη γραμματεία του Ι.Σ.Η. έως την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00, ώστε να καταρτιστεί η σχετική κατάσταση και να αποσταλεί στο Πρωτοδικείο.

Η δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ειδικότητα, διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας και τηλέφωνα επικοινωνίας (αποστολή συμμετοχών στην ηλ. δ/νση του Ι.Σ.Η.: info@ish.gr ).

 

 

Εκ της Γραμματείας του Ι.Σ.Η.

17/07/2019 11:31:59