ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 02/11/2018

αναρτήθηκε στις 02/11/2018

Ηράκλειο, 02/11/2018

                                                                                                

 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τον Ε.Σ.Δ.Α.Κ. και σε εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή διαχείρισης αστικών ιατρικών αποβλήτων.Πρόκειται να τοποθετηθεί ειδικός κάδος στο κέντρο της πόλης με την χρήση ατομικών ηλεκτρονικών καρτών. Η λειτουργία του προγράμματος απαιτεί ορισμένο αριθμό ιατρών σε πρώτη φάση.

Για την άμεση εφαρμογή του παρακαλούμε για την εθελοντική συμμετοχή σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση (info@ish.gr) ή τηλεφωνικά στη γραμματεία του συλλόγου.

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση.

 

 

 

Εκ της Γραμματείας του Ι.Σ.Η.

21/07/2019 01:39:42