ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Ι.Σ.Η. 21& 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 25/10/2018

αναρτήθηκε στις 25/10/2018

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Ι.Σ.Η. 21& 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018


ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ: 1.535 μέλη

 

Εψήφισαν 933
Εξ αυτών 878 έγκυρα, 28 άκυρα, 27 λευκά ψηφοδέλτια.

 

Πατήστε ΕΔΩ για τα αναλυτικά αποτελέσματα της διαδικασίας

21/07/2019 01:54:46