ΠΜΣ «Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης 31/07/2018

αναρτήθηκε στις 31/07/2018

ΠΜΣ

«Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων»

της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο  "Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων" σε εφαρμογή του Ν. 4485/2017, του ΦΕΚ Επανίδρυσης (Β' 2139_11.06.2018) και του ΦΕΚ Κανονισμού (ΒΆ 2586_03.07.2018), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων» (MSc in "Emergencies and Intensive Care in Children, Adolescents and Young Adults"), μετά από σπουδές διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

 

Προκήρυξη PDF

21/07/2019 01:39:05