Σεμινάριο ενημέρωσης μελών για το νέο Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR 25/06/2018

αναρτήθηκε στις 25/06/2018

Ηράκλειο,  21/06/2018

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στα πλαίσια της διεξαγωγής της εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης του Ι.Σ.Η., πρόκειται να πραγματοποιηθεί σεμινάριο ενημέρωσης των ιατρών μας για την προσαρμογή των ιατρείων στο νέο Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)

 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 στις 18:30 στην αίθουσα του Ι.Σ.Η.

 

Η θεματολογία που θα καλύψει το σεμινάριο έχει ως εξής:

 

A. Εισαγωγή στον κανονισμό GDPR

 • Εισαγωγή και βασικά σημεία του νέου Κανονισμού (σε σχέση με τα Ιατρεία)
 • Τι είναι Προσωπικά Δεδομένα
 • Το φάσμα και η μορφή των Δεδομένων στα ιατρεία
 • Ποια Προσωπικά Δεδομένα θεωρούνται ευαίσθητα; 
 • Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα στα Ιατρεία
 • Νομιμότητα της επεξεργασίας στα Ιατρεία

 B. Ρόλοι - Σε ποιούς απευθύνεται ο κανονισμός 

 • Οι ρόλοι του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία και οι υποχρεώσεις τους
 • Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) – ρόλος, καθήκοντα και υποχρεώσεις - πότε είναι απαραίτητος στα Ιατρεία
 • Μηχανισμοί προστασίας δεδομένων στα Ιατρεία

 

Γ. Αρχές που διέπουν την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων – Δικαιώματα Ασθενών

 • Ιατρικά δεδομένα - Ιατρικές Πράξεις - Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και GDPR
 • Διαχείριση Ιατρικών Δεδομένων και Αποτελέσματα Εξετάσεων Ασθενών - Διαχείριση έντυπων αρχείων με προσωπικά δεδομένα ασθενών
 • Ενημέρωση και συναίνεση ασθενών
 • Δικαιώματα Ασθενών (Οι ιδιαιτερότητες σχετικά με τα ιδιωτικά ιατρεία και το ιστορικό ασθενών)
 •   Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σε ένα ιατρείο

 Δ. Συμμόρφωση με το Κανονισμό – Μελέτη Περιπτώσεων 

 • Μελέτες περίπτωσης (Case Studies) και περιπτώσεις παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων Υγείας
 • Παραδείγματα και Εργαλεία
 • Συνέπειες μη συμμόρφωσης με τον Κανονισμό 
 • Πρότυπο σύστημα διαχείρισης της συμμόρφωσης για τα ιατρεία - μέλη του ΙΣΗ (Data Management Pharmacy Privacy System)
 • Πλάνο συμμόρφωσης σε ιατρεία

 

Εισηγητές θα είναι οι κ.κ.:

 • Καουκάκης Σταύρος,  Πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων - Data Protection Officer (DPO) από τον φορέα Πιστοποιήσεων  ACTA,
 • Παπαματθαιάκης Δημήτρης, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων σε θέματα Πληροφορικής - Συντονιστής ομάδας έργου με τις προς συμμόρφωση επιχειρήσεις στο GDPR
 • Ανδρονικίδης Γιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος της  ACTA  (Φορέας πιστοποιήσεων Επιθεωρήσεων και Ελέγχων)

 

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.

 

 

 

 

Ο  Πρόεδρος                                                                            Ο Γεν. Γραμματέας

Χάρης Βαβουρανάκης                                                                Γεώργιος Κοχιαδάκης 

17/07/2019 11:39:30