ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΥΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ 12/02/2021

αναρτήθηκε στις 12/02/2021

Ηράκλειο, 12/02/2021

ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ

Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το ΦΕΚ (534/τ. Β΄/2021) από την Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021, αλλάζει ο τρόπος μετακίνησης των αυτοπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών. Συγκεκριμένα θα πρέπει εκτός από την ιατρική σας ταυτότητα και την βεβαίωση «τύπου Α’» που εκδίδεται από το forma.gov.gr ή την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 που οι ίδιοι συμπληρώνετε ηλεκτρονικά με τους κωδικούς TAXISNET στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», να φέρετε και εκτύπωση από το TAXISNET των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση.

Για τους Συνάδελφους που υπηρετούν σε δημόσιες δομές παραμένει η υποχρέωση να φέρετε μαζί σας εκτός από την ιατρική ταυτότητα, βεβαίωση μετακίνησης μέσω του apografi.gov.gr και κατ΄εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου προϊστάμενου προσωπικού.

Σας αποστέλλουμε το πλήρες κείμενο του ΦΕΚ (534/τ. Β΄/2021) για ενημέρωσή σας.

Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε εδώ


Ο Πρόεδρος

Χάρης Χ. Βαβουρανάκης 

Ο Γεν. Γραμματέας

Κων/νος Γ. Χλαπουτάκης

Ο Συντονιστής Ιδιωτών ιατρών

Λαθουράκης Εμμ. Νικόλαος

01/03/2021 06:56:05