ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ 09/11/2018

αναρτήθηκε στις 09/11/2018

Ηράκλειο, 09/11/2018

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΟΠΥΥ μετά την έκδοση του ΦΕΚ4898/1.11.2018 που αφορά τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας στο άρθρο 6 παρ. 3  αναφέρει ότι τα  παραπεμπτικά εργαστηριακών εξετάσεων εκτελούνται υποχρεωτικά εντός 3 εβδομάδων μετά την ημερομηνία έκδοσης τους σε ιδιωτικά εργαστήρια και καθίστανται άκυρα μετά την παρέλευση του αναφερόμενου χρονικού διαστήματος. Δύναται να παραταθεί έως οκτώ (8) εβδομάδες, εφόσον αυτά εκτελεστούν σε δημόσιες δομές. Απαραίτητη είναι η σύνδεση κάθε ιατρικού παραπεμπτικού με το αντίστοιχο ICD10.

Η εφαρμογής της απόφασης ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ (01/11/2018). Εφιστούμε την προσοχή τόσο στους εργαστηριακούς όσο και στους κλινικούς ιατρούς στην εφαρμογή της απόφασης έτσι ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των σθενών μας, αλλά και να διασφαλιστεί η αποζημίωση των εργαστηριακών εξετάσεων από τον ΕΟΠΥΥ.

 

 

Εκ της Γραμματείας του Ι.Σ.Η.

21/07/2019 02:09:59