ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΦΕΚ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 24/09/2018

αναρτήθηκε στις 24/09/2018

Ηράκλειο, 24/09/2018

                                                                                     

                                                                                              

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

  Σας κοινοποιούμε επισυναπτόμενα την Γ5α/Γ.Π. οικ. 64843 (ΦΕΚ 4138/τ.ΒΆ/20-9-2018) απόφαση του Υπουργείο Υγείας με θέμα: «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» προς ενημέρωσή σας.

 

Σχετικό αρχείο PDF

 

 

Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γεν. Γραμματέας

Χάρης Βαβουρανάκης                                          Γεώργιος Κοχιαδάκης

17/06/2019 11:48:50