Πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων, ΙΟΥΝΙΟΣ 2018, των επιτροπών Ηρακλείου Κρήτης 13/06/2018

αναρτήθηκε στις 13/06/2018

Πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων, περιόδου ΙΟΥΝΙΟΣ 2018,
των επιτροπών Ηρακλείου Κρήτης (και τροποποίηση απόφασης)

 

Σχετικό αρχείο PDF

21/05/2019 09:34:17