Ενημέρωση ΠΙΣ 03/08/2018

αναρτήθηκε στις 03/08/2018

Ενημέρωση ΠΙΣ:

  • Πρόγραμμα ημερομηνίας διενέργειας ιατρικών και οδοντιατρικών Ειδικοτήτων με έδρα την ΑΘήνα περιόδου Αυγούστου 2018
  • Χορήγηση Αιγίδας του Υπουργείου Υγείας στο 15ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο με Θέμα "Επιστροφή στο μέλλον"
  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση επτά Θέσεων της Γραμματείας της Επιτροπής αξιολόγησης και αποζημίωσης φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης

 

Σχετικό αρχείο PDF

ΠΜΣ «Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης 31/07/2018

αναρτήθηκε στις 31/07/2018

ΠΜΣ

«Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων»

της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο  "Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων" σε εφαρμογή του Ν. 4485/2017, του ΦΕΚ Επανίδρυσης (Β' 2139_11.06.2018) και του ΦΕΚ Κανονισμού (ΒΆ 2586_03.07.2018), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων» (MSc in "Emergencies and Intensive Care in Children, Adolescents and Young Adults"), μετά από σπουδές διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

 

Προκήρυξη PDF

ΠΜΣ "Δημόσια Υγεία – Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας" 2018-2019 16/07/2018

αναρτήθηκε στις 16/07/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

*****************************

 

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Δημόσια Υγεία - Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας- Υπηρεσίες Υγείας», διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε μία από τις προσφερόμενες κατευθύνσεις:

(α)  Δημόσια Υγεία και ΠΦΥ - Επιδημιολογία

(β)  Υπηρεσίες Υγείας

 

Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα απαιτείται καταβολή διδάκτρων ύψους 2.000¤, για το σύνολο του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστημίων & ΤΕΙ) να υποβάλλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, μέχρι και τη Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις εισαγωγής, καθώς και τα σχετικά έντυπα υποβολής θα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://mph.med.uoc.gr

Γραμματεία ΠΜΣ ΔΥ/ΥΥ: τηλ. 2810-394615, 4614, e-mail: mph@med.uoc.gr

 

Ο Διευθυντής Σπουδών,

Χρήστος Λιονής, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Δείτε το ιστορικό
20/08/2018 05:59:26