Πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων, Οκτωβρίου 2018, των Επιτροπών Ηρακλείου 10/10/2018

αναρτήθηκε στις 10/10/2018

Πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων,
περιόδου Οκτωβρίου 2018, των Επιτροπών Ηρακλείου Κρήτης

 

Σχετικό αρχείο PDF

Ενημέρωση ΠΙΣ 09/10/2018

αναρτήθηκε στις 09/10/2018

Ενημέρωση ΠΙΣ:

 

  1. Παρουσίαση απολογιστικών δεδομένων ως προς την δήλωση συμμετοχής Μονάδων Υγείας, Ιατρών και Επαγγελματιών Υγείας για την ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωση στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας για μαθητικό πληθυσμό, για το σχολικό έτος 2017-2018
  2. Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των παροχών των υγειονομικών μονάδων που ορίζονται ως Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.).
  3. Χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους από το Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Περιστερίου

 

Σχετικό αρχείο PDF

Ενημέρωση ΠΙΣ 05/10/2018

αναρτήθηκε στις 05/10/2018

Ενημέρωση ΠΙΣ:

  1. Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή της υπ αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/ 386611/15976/1417/152/03.8.2018, (Β'3254/8.8.2018)ΚΥΑ του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και την υπ"αριθμ.ΥΠΠΟA/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/432589/17798/1552/168/6-9-2018 (6/3967/12.9.2018) τροποποιητικής αυτής
  2. Συμβούλια μετατάξεων στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ
  3. Πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων με έδρα την ΑΘήνα περιόδου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
  4. Αναγνώριση Νοσοκομειακής Μονάδας ως κατάλληλης για άσκηση των ιατρών
  5. Παρέχονται πληροφορίες

 

Σχετικό αρχείο PDF

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΕΣΥΝΗ για την Απεργία την Παρασκευή 5/10/2018 03/10/2018

αναρτήθηκε στις 03/10/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΕΣΥΝΗ για την Απεργία την Παρασκευή 5/10/2018

 

Η ΕΓΕΣΥΝΗ συμμετέχει στην 24ωρη απεργία που προκήρυξε η ΟΕΝΓΕ για τις 5/10 – Παρασκευή , ημέρα συζήτησης στο ΣτΕ της τριτανακοπής.

Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο ΣτΕ. Θα ακολουθήσει πορεία και συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας.

Το Δ.Σ. της ΕΓΕΣΥΝΗ

Ενημέρωση ΠΙΣ 18/09/2018

αναρτήθηκε στις 18/09/2018

Ενημέρωση ΠΙΣ:

 

Τροποποίηση της υπ-αριθμ.45231/20-4-2017 (Β'1445) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.4446/2016 (Α'240)»

 

Σχετικό αρχείο PDF

Δείτε το ιστορικό
16/10/2018 06:27:49