Ενημέρωση ΠΙΣ 07/12/2018

αναρτήθηκε στις 07/12/2018

Ενημέρωση ΠΙΣ:

 

  1. Παράταση της Θητείας των μελών των εξεταστικών Επιτροπών ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων στην Επικράτεια πλην των εξεταστικών Επιτροπών Αθηνών & Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα την Θεσσαλονίκη
  2. Αναγνώριση Νοσοκομειακής Μονάδας ως κατάλληλης για άσκηση των ιατρών
  3. Χορήγηση Αιγίδας ταυ Υπουργείου Υγείας στην 5 Διημερίδα του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» με Θέμα: «Χαράσσοντας δρόμους απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις»

 

Σχετικό αρχείο PDF

Ενημέρωση ΠΙΣ 30/11/2018

αναρτήθηκε στις 30/11/2018

Ενημέρωση ΠΙΣ:

 

  • Την τροποποίηση της αριθμ.ΔΥΓ3 (α) οικ.104747/26.10.2012 (ΦΕΚ Β 2883) κοινής Υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο τον κατάλογο παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου
  • Σχετικά με τη χορήγηση φαρμάκων φαρμακευτικών ειδών στους πληγέντες από την πυρκαγιά
  • Χορήγηση Αιγίδας του Υπουργείου Υγείας στην Επιστημονική Διημερίδα με θέμα: «Υποστήρικτική-Ανακουφιστική Φροντίδα & Διατροφή»
  • Χορήγηση Αιγίδας στο 25° Σεμινάριο Μητρικού Θηλασμού του ΙΑΣΩ
  • Χορήγηση Αιγίδας του Υπουργείου Υγείας στο 1° Συνέδριο Σχολικής Υγείας με θέμα: «Αγωγή Υγείας: Η Συνεργασία εκπαιδευτικών, επαγγελματιών υγείας και ακαδημαϊκών»

 

Σχετικό αρχείο PDF

Ενημέρωση ΠΙΣ: Πρόγραμμα εκπαίδευση Χειρουργών και Ορθοπεδικών Ιατρών του ΕΣΥ καθώς και Πανεπιστημιακών 23/11/2018

αναρτήθηκε στις 23/11/2018

Ενημέρωση ΠΙΣ:

Πρόγραμμα εκπαίδευση Χειρουργών και Ορθοπεδικών Ιατρών του ΕΣΥ καθώς και Πανεπιστημιακών

 

Σχετικό αρχείο PDF

Ενημέρωση ΠΙΣ 22/11/2018

αναρτήθηκε στις 22/11/2018

Ενημέρωση ΠΙΣ:

  1. Δημοσίευση της με αριθμό 48461/4454/2018 (ΒΆ 4874) κοινής υπουργικής απόφασης
  2. Ψυχοκοινωνικής Παρεμβάσεις για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους

 

Σχετικό αρχείο PDF

Δείτε το ιστορικό
11/12/2018 08:41:01