ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ EDAPY 15/05/2019

αναρτήθηκε στις 15/05/2019

Ηράκλειο, 15/05/2019

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤHN ΕΦΑΡΜΟΓΗ «EDAPY ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ»


Σας ενημερώνουμε σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ αναφορικά με την καταχώρηση των εργαστηρίων στην εφαρμογή «edapy ανοικτή περίθαλψη» ότι στο πεδίο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, που απαιτείται η ανάρτηση βεβαιώσεων και αδειών, θα αναρτήσετε την άδεια λειτουργίας που έχετε λάβει για το εργαστήριο σας.

Μετά από επικοινωνία του ΙΣΗ με τη Δ/ντρια του Παραρτήματος του ΕΟΠΥΥ Ηρακλείου, λάβαμε την διευκρίνιση ότι: αναφορικά με τη «Βεβαίωση Λειτουργίας από Ιατρικό Σύλλογο», αυτό αφορά τους ιατρούς που έχουν αδειοδοτήσει το Εργαστήριό τους από 01/7/2014 και εξής και έχουν λάβει από τον Ιατρικό Σύλλογο τη Βεβαίωση λειτουργίας. Οι ιατροί που αδειοδοτήθηκαν πριν, έχουν λάβει την Άδεια λειτουργίας του Εργαστηρίου τους από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας, άρα αυτό το έγγραφο θα αναρτήσουν στην εφαρμογή.

Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του ΕΟΠΥΥ προκειμένου να πληροφορηθείτε αναλυτικά.

 

Ο Συντ. Εργαστηριακών Ιατρών

Νικόλαος Εμμ. Βολιτάκης

12/07/2020 08:02:39