Ενημέρωση ΠΙΣ 09/10/2018

αναρτήθηκε στις 09/10/2018

Ενημέρωση ΠΙΣ:

 

  1. Παρουσίαση απολογιστικών δεδομένων ως προς την δήλωση συμμετοχής Μονάδων Υγείας, Ιατρών και Επαγγελματιών Υγείας για την ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωση στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας για μαθητικό πληθυσμό, για το σχολικό έτος 2017-2018
  2. Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των παροχών των υγειονομικών μονάδων που ορίζονται ως Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.).
  3. Χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους από το Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Περιστερίου

 

Σχετικό αρχείο PDF

17/06/2019 11:56:32