Ενημέρωση ΠΙΣ 16/04/2018

αναρτήθηκε στις 16/04/2018

Ενημέρωση σχετικά με την έγκριση από το ΥΠ.Π.Ε.Θ./Ι.Ε.Π.. κατάθεσης αιτημάτων οργάνωσης και υλοποίησης παρεμβάσεων / δράσεων για θέματα Αγωγής - Υγείας - Πρόληψης σε μαθητικό πληθυσμό Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2018-2019

 

Σχετικό αρχείο PDF

11/12/2018 09:25:07