ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 28/02/2019

αναρτήθηκε στις 28/02/2019

Ηράκλειο, 27/02/2019

 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τον Ε.Σ.Δ.Α.Κ. και σε εφαρμογή Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη, ξεκινά άμεσα η πιλοτική εφαρμογή διαχείρισης αστικών ιατρικών αποβλήτων. Έχει τοποθετηθεί ειδικός κάδος συλλογής αστικών αποβλήτων στο κέντρο της πόλης με την χρήση ατομικών ηλεκτρονικών καρτών. Η λειτουργία του προγράμματος απαιτεί ορισμένο αριθμό ιατρών σε πρώτη φάση.

Για την άμεση εφαρμογή του παρακαλούμε για την εθελοντική συμμετοχή σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση (info@ish.gr) ή τηλεφωνικά στη γραμματεία του συλλόγου.

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση.

 

Εκ της Γραμματείας του Ι.Σ.Η.

21/05/2019 10:03:20